Skip to main content

Taggar

Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Dokument   •   2019-04-29 14:21 CEST

Svenska Retursystem AB:s årliga års- och hållbarhetsredovisning beskriver bolagets hållbarhetsarbete kalenderåret 2018. Rapporten behandlar alla frågor som har eller kan ha en väsentlig inverkan på vår förmåga att skapa värde över tiden. Rapporten har upprättats i enlighet med International Integrated Reporting Framework

 Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Dokument   •   2018-04-18 10:40 CEST

Svenska Retursystem ABs års- och hållbarhetsredovisning beskriver bolagets hållbarhetsarbete kalenderåret 2017 utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Redovisningen har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer och med den senaste uppsättningen av kriterier, GRI-Standards, alternativ Core.

Milstolpar i Svenska Retursystems historia

Milstolpar i Svenska Retursystems historia

Dokument   •   2017-11-10 08:08 CET

I slutet av 1990-talet ökar medvetenheten i branschen om vilket enormt resursslöseri det innebär att transportera livsmedel i engångsemballage. En idé föds om att slopa engångsemballaget och skapa ett branschgemensamt retursystem. Här kan du läsa om några milstolpar från Svenska Retursystems historia.

Frågor  & Svar LCA för retuhelpall  vs träpall
Frågor & Svar LCA för returpall vs träpall

I Frågor & Svar kan du läsa mer om hur vi genomfört jämförelsen mellan våra livscykelanalyser för Helpall grå och för en motsvarande EUR-pall.

Hållbarhetsredovisning 2016

Hållbarhetsredovisning 2016

Dokument   •   2017-04-24 14:02 CEST