Skip to main content

Årets nyheter gör det högaktuellt att starta aktiebolag

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 16:26 CET

För enskild firma/handelsbolag/kommanditbolag är en aktuell fråga om man ska flytta över sin verksamhet till aktiebolagsform. Det som gör aktiebolag intressant är främst nyheterna under 2010.

  • sänkt lägsta krav på aktiekapitalets storlek (från 100 000 till 50 000 kronor)
  • för de flesta bolagen finns inte längre något krav att ha revisor

Fördelar och nackdelar med aktiebolag som företagsform:

+        Lättare att hålla isär privat ekonomi från företagets ekonomi.

+        Ofta fler möjligheter att planera verksamhetens inverkan på såväl företagets som ägarens ekonomi.

+        Lägre risk (om inte långivare kräver personlig borgen), grundprincipen är att endast insatt aktiekapital kan förloras till skillnad mot enskild firma/handelsbolag där man riskerar allt man äger.

+        AB har större förtroende hos kunder/leverantörer/kreditgivare än andra företagsformer.

+        Registrering av ett aktiebolags namn medför att namnet är skyddat i hela riket medan enskild firma, Handelsbolag och Kommanditbolag endast har skydd i länet.

+        Möjlighet att vända sig till allmänheten för att få in mer rörelsekapital för bolaget (gäller publika bolag, aktiekapital minst 500 000 kronor).

-        Aktiekapital krävs.

-        Årsredovisning ska årligen sändas in till Bolagsverket.

-        Ombildande kan medföra att företaget behöver nytt namn på grund av att samma eller liknande namn finns i annat län.

-        Ägaren kan vanligen inte låna pengar från bolaget (låneförbud).

Som aktiekapital kan användas kontanter eller egendom som är till nytta för bolagets verksamhet, s k apportegendom, t ex en bil eller en rörelse där aktiekapitalet tas från skillnaden mellan rörelsens tillgångar och skulder.

Vill man starta bolag snabbt och enkelt rekommenderar vi på Svenska Standardbolag AB att man startar aktiebolag genom ett av våra färdiga lagerbolag, AB Grundstenen. Fördelen med att bilda aktiebolag genom lagerbolag är att man får ett bolag som fungerar juridiskt direkt så att affärerna kan flyta på i det nya bolaget med nytt organisationsnummer. Vi har lång erfarenhet av bolagsärenden och hjälper gärna till att göra företagets verksamhetsflytt till ett aktiebolag så bra och smidigt som möjligt.

Svenska Standardbolag AB

Wiliam Björklund

wiliam.bjorklund@standardbolag.se

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått Svenskt Näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 120.000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen. Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 10 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling Slutstenen.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera