Skip to main content

Aktieägaravtal – ett förbisett behov

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 09:30 CEST

Aktieägaravtal – ett förbisett behov

Svenska Standardbolag AB har sedan 1954 varit i det svenska näringslivets tjänst vad avser bildande av aktiebolag och övriga bolagsärenden såsom ökning eller minskning av aktiekapitalet, fusion, likvidation, m m. Vi hjälper också till med varumärken, aktieägaravtal, handelsbolag och ekonomiska föreningar m m.

Under åren har cirka 250 000 aktiebolag registrerats med vår hjälp. Det vanliga är att antalet aktieägare är en eller två med ägande 50/50. Några gånger per år kommer vi i kontakt med bolag där ägandet är 50/50 och som handlings-förlamats p g a att ägarna har hamnat i konflikt med varandra. En sådan handlingsförlamning är oftast förödande för verksamheten och för med sig kapitalförstöring och mänskligt lidande m m.

De flesta funderar på att upprätta aktieägaravtal men dröjer ofta med det eftersom det är så mycket annat att tänka på för att få igång bolagets verksamhet. Frågan om aktieägaravtal skjuts därför på framtiden. När sedan en oväntad konflikt uppstår har man inget avtal att luta sig mot och handlingsförlamningen blir ett faktum. Det är vanligt att ägarna är gifta/sambo/vänner. Vår erfarenhet är att det inte minskar riskerna utan ibland tvärtom eftersom affekten då kan bli desto större över en konflikt som berör verksamheten.

Ett aktieägaravtal bör som regel inte vara fastställt en gång för alla utan förändras vid behov i takt med bolagets förändring. Lämpligen ses det därför över med jämna mellanrum, t ex årligen inför årsstämmans fastställande av bokslutet.

Rekommendation

Lyft fram frågan om aktieägaravtal till en prioriterad fråga. Gör hellre ett enkelt aktieägaravtal som förändras vid behov istället för att inte ha något avtal alls. Oväntade konflikter kan uppstå när som helst och många gånger lösas med stöd av aktieägaravtalet.

Wiliam Björklund

Svenska Standardbolag AB

Kontaktuppgifter

Besöksadress:                Magasinsgatan 7 B
Adress:                         Box 292, 791 27 Falun
Telefon:                         +46 (0)23 79 23 00
Fax:                              +46 (0)23 288 94
E-post:                          info@standardbolag.se
Hemsida:                       www.standardbolag.se

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått Svenskt Näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen.

Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 120.000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 10 000 aktiebolag avvecklats genom den unika snabbavvecklingstjänsten Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Hösten 2000 startades Sveriges idag ledande aktör inom arkivtjänster, Depona AB, av Svenska Standardbolag och Magnus Litens. Depona bedriver arkivverksamhet på tio orter i Sverige och har tusentals kunder som använder sig av Deponas webbaserade arkivlösning Visual archive.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy