Skip to main content

Att beakta när man ändrar i bolagets styrelsen

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2012 16:53 CEST

Orsakerna till att förändra styrelsens sammansättning är varierande såsom generationsskifte, nya aktieägare, behov av annan kompetens, krav från långivare, sjukdom, etc.

Vid förändring ska den nya styrelsen konstituera sig, d v s välja vem som ska vara styrelsens ordförande och hur firmateckningen ska vara, ibland vill man också utse en verkställande direktör. Den som är styrelsens ordförande har mest ansvar, ska sammankalla till styrelsemöten och är chefsstyrelseledamot, fungerar ofta också som ordförande för bolagsstämma.

De nya förhållandena ska anmälas till Bolagsverket

OBS att de nya förhållandena i styrelsen inte gäller förrän anmälan om ändringen inkommit till Bolagsverket (tidigare blev den nya styrelsen giltig från bolagsstämmans datum, men så är det alltså inte nu)!

Väntar bolaget med anmälan till Bolagsverket riskerar den gamla styrelsen ansvar man inte räknat med för den ytterligare tid som dröjer. En avgående styrelseledamot bör därför kräva av bolaget att det omgående lämnar in anmälan om styrelseändringen, dröjer bolaget har man möjlighet att själv anmäla sitt utträde ur styrelsen och på så sätt förvissa sig om datum för att ytterligare ansvar inte ska kunna åberopas från någon annan.

En bra firmateckning

Firmateckningen ska vara avvägd i förhållande mellan hur smidigt verksamheten kan drivas och kontrollen över verksamheten. Om kontrollkravet överväger men är obekvämt i vissa avseenden kan man lösa det genom en fullmakt.

Tillför kompetens

Ytterligare kompetens kan tillföras styrelsen utan styrelseändring genom att utses en adjungerad styrelseledamot, d v s att styrelsen har tillgång till en rådgivande person med specialkunskaper. Den adjungerade styrelseledamoten registreras alltså inte hos Bolagsverket..

Kontakta

För ytterligare information vänligen kontakta Svenska Standardbolag.

Wiliam Björklund

Telefon: 023-79 23 34
E-post: wiliam.bjorklund@standardbolag.se

www.standardbolag.se

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera