Skip to main content

Att överföra verksamhet till aktiebolag

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 14:04 CET

Övertagande av befintlig rörelse är ofta aktuell och sker t ex i samband med ombildning till annan företagsform, vanligen enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag. Ett annat exempel är när ett aktiebolag övertar ett annat aktiebolags verksamhet genom fusion där aktieägarna i det ena aktiebolaget överlåter samtliga tillgångar och skulder till det andra aktiebolaget med motprestation i form av inflytande i det andra aktiebolaget.

Ytterligare ett exempel är när ett aktiebolag övertar ett annat aktiebolag eller dess inkråm och betalar genom nya aktier i sitt bolag, s k apportemission. Ytterligare ett exempel är när en verksamhet köps och betalningen blir i form av en fordran för säljaren hos det köpande bolaget. När fordran uppstått och det finns ett önskemål för säljaren att bli aktieägare kan denne betala sina aktier genom fordringskvittning. Är säljaren redan ägare i köparen kan det ibland vara till fördel att säljaren överlåter rörelsen som ett aktieägartillskott (villkorat eller ovillkorat).

Att dela på verksamheten i ett aktiebolag

Emellanåt är det dags att dela på verksamheten, t ex när risken i någon av verksamhetsdelarna har ökat eller om bolaget har två ägare som båda vill fortsätta som företagare men var och en vill gå sin egen väg. Från 2006 finns det aktiebolagsrättsligt möjlighet att göra en sådan delning och grunden för införandet av den möjligheten var behovet av att kunna dela på en rörelse som ska fortsättas utan att skattekonsekvenser uppstod. Delning kan göras antingen partiell (en del av tillgångar/skulder förs över till nytt aktiebolag medan resten stannar kvar i befintligt bolag) eller fullständig (två eller fler nya bolag bildas genom delningen samtidigt som det ursprungliga bolaget upphör att finnas till).

Kontakta oss!

Oavsett vilket sätt som överföringen ska göras på är vi vana att hantera det som behöver göras i form av dokumentation och registrering hos Bolagsverket m m, vi har under åren hjälpt till med många delningar (benämns ibland fission). Kontakta oss så berättar vi mer!

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20

E-post: info@standardbolag.se

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy