Skip to main content

Bankkris, eurokris, skuldkris, Grekland, Libyen, Jemen, etc - Svenska Standardbolag

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 14:24 CET

Kris är ordet för dagen. Gör en Google-sökning på exempelvis bankkrisen, ekonomisk kris, skuldkris, finanskris, eurokris, Greklands kris, och du får miljontals träffar. Visst är det kärvare ekonomiska tider nu, men sådana perioder kommer och går. Många företagare är vana att rida ut stormen och finna lösningar för att på ett bra sätt överleva och stärkas inför bättre tider och konjunkturuppgång.

I kristider kanske investeringar i byggnader och maskiner skjuts på framtiden, men vissa investeringar måste ändå göras omedelbart. Behovet av livsmedel, transporter, dagligvaror och mediciner och akuta tjänster är kvar även vid kristider. Den ”arabiska våren” vi ser gry i bland annat Tunisien, Egypten, Libyen och Syrien medför förhoppningsvis ett närmande till demokratiska principer och utökade affärskontakter med övriga världen, inklusive Sverige.

Konvertibel

Utrymmet för nya affärsidéer är fortsatt stort och en entreprenörsanda kuvas inte så lätt. Däremot kan det i dessa kristider vara besvärligare att övertyga försiktiga långivare (banker, investerare, släkt, vänner) om en affärsidés förträfflighet och låga risk. Vid låneförhandlingar kan det därför vara bra att kunna presentera något som gör långivaren mer positivt inställd. Exempel på sådant är att långivaren/investeraren istället för ett vanligt lån eller att teckna nya aktier erbjuds att teckna en konvertibel.

Jämfört med en aktie är en konvertibel tryggare eftersom den ger långivaren rätt att under en överenskommen tidsperiod byta ut (konvertera) lånet mot aktier i bolaget alternativt få tillbaka hela lånet när lånetiden löpt ut. Bolagets aktier kan ha ökat kraftigt i värde och långivaren gör då en god vinst vid konvertering. Har aktierna i stället sjunkit i värde får långivaren ändå tillbaks det belopp som lånats ut, förutsatt att bolaget inte gått i konkurs. En krydda är att lånet i regel också under löptiden ger ränta på pengarna.

Beställ konvertibelemission

Beroende på hur långivarens/investerarens krav respektive företagarens behov ser ut skräddarsys konvertibeln och anpassas till de villkor som man vid låneförhandlingen kommer fram till. Om konvertibelemission är aktuell i ditt företag kan du använda vår beställningsblankett.

Vid frågor, kontakta oss på telefon 023-79 23 34 (Wiliam Björklund) eller
023-79 23 38 (Helena Jacobsson) alternativt per e-post till info@standardbolag.se. Det går självklart även att skicka oss ett brev med posten.

Wiliam Björklund
Gruppen för Bolagsjuridik
Svenska Standardbolag AB

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 300 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy