Skip to main content

Bolag eller förening?

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 10:53 CEST

Att välja ”kostym” vid start av företag kan ibland vara svårt. Läs vår beskrivning här på skillnader och likheter mellan olika bolagsformer, det kan vara till hjälp vid valet.

Starta Aktiebolag

Att starta aktiebolag har blivit det dominerande sättet att komma igång med att driva ett företag (t o m betydligt vanligare än enskild firma). Som orsaker kan nämnas:

  • Numera är kravet på aktiekapital lägre (50 000 kr) och i de flesta fall finns inget krav på att bolaget ska ha revisor.
  • Enklare att göra åtskillnad på företagets ekonomi och den egna ekonomin.
  • Lättare att göra affärer med kunder och leverantörer som litar mer på bolagsformen aktiebolag.
  • Om man sköter rörelsen på ett normalt sätt riskerar man bara insatt kapital och riskerar inte privata tillgångar (om man inte har skrivit på borgensförbindelse för rörelsenödvändigt lån).
  • Man kan vid starten välja fritt vilket räkenskapsår man helst vill ha.

Starta Handelsbolag

Har man inte tillgång till 50 000 kronor kontant eller i egendom som är till nytta för bolaget men har en bra affärsidé tillsammans med någon kan handelsbolaget vara ett bra alternativ. Årminstone fram till dess att man byggt upp ett kapital som gör det möjligt att övergå till att bli ett aktiebolag. Om man bildar eller startar ett handelsbolag måste man dock vara fullt på det klara med de risker som det innebär, till exempel:

  • Ansvaret för rörelsen vilar på samtliga bolagsmän, en för alla och alla för en med allt man äger och har. Vilket medför att en dumhet eller ett misstag som en av bolagsmännen gör kan få mycket stora konsekvenser för de andra bolagsmännen.
  • Troligen begränsas antalet tänkta kunder eftersom många, t ex stat och kommun, brukar vilja ha med ett aktiebolag att göra.
  • Om någon av bolagsmännen i egenskap av privatperson är bolagsman får bolaget inte ha något annat räkenskapsår än kalenderåret.

För att begränsa risken i ett handelsbolag rekommenderar vi att firman tecknas av bolagsmännen gemensamt alternativt att man väljer den särskilda form av handelsbolag som kallas för kommanditbolag. Är inte alla bolagsmän aktiva och drivande rekommenderas definitivt att välja kommanditbolag istället för handelsbolag.

Starta Kommanditbolag

Det finns fler registrerade handelsbolag än kommanditbolag. Frågan är om inte förhållandet borde vara det motsatta med tanke på ovan nämnd risk för handelsbolaget. Att t ex två makar bildar bolag är vanligt och att det då är en av dem som är branschkunnig och driftig. I sådant läge kan man minska risken betydligt genom att bilda kommanditbolag. Kommanditbolaget är i grunden ett handelsbolag där skillnaden består i att en eller flera personer i bolaget tar på sig en obegränsad risk, medan övriga bara riskerar sin insats. En insats som till exempel skulle kunna vara 100 kronor. Om olyckan är framme har man då sett till att begränsa familjens/övriga bolagsmäns skada.

Starta Ekonomisk Förening

Ekonomisk förening kan också användas för att starta företag tillsammans, föreningsformen är dock i skymundan av övriga företagsformer. Ett förhållandevis litet antal sådana startas och då främst för speciella kollektiva ändamål, där grundregeln är att man inte ska kunna neka någon att bli medlem i föreningen.

Starta Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening är en egen gren av ekonomisk förening där verksamheten är att till medlemmarna upplåta bostäder i en fastighet.

Läs mer

Aktiebolag >>
Handelsbolag >>
Kommanditbolag >>
Ekonomisk förening >>
Bostadsrättsförening >>

Kontakta oss

Vilken företagsform ni än väljer kan Svenska Standardbolag AB hjälpa till. Vi har färdiga lagerbolag och lagerföreningar som kan starta verksamhet direkt. Nybildning hanterar vi också dagligen.

Har du frågor om företagsform eller annat? Kontakta något av våra kontor!

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.