Skip to main content

Bolagsordning + aktieägaravtal (kompanjonsavtal) = sant

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2017 13:37 CET

Bolagsordning

Bolagsordningens innehåll bestäms av aktieägarna, är offentligt och ska registreras hos Bolagsverket. Styrelsen måste i sitt arbete rätta sig efter det som står i bolagsordningen. Möjligheten att ta med bestämmelser som rör förhållandet aktieägarna emellan är mycket begränsat.

Obligatoriska uppgifter i bolagsordning:

 • Bolagets namn
 • Ort där verksamheten ska bedrivas (säte)
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Aktiekapitalets storlek
 • Antalet aktier
 • Antalet styrelseledamöter
 • Antalet revisorer (om revisor ska finnas)
 • Sättet för kallelse till bolagsstämma
 • Räkenskapsår (t ex kalenderår)

Aktieägaravtal/Kompanjonsavtal

I ett aktieägaravtal/kompanjonsavtal däremot kan man avtala i stort sett fritt om vad som helst som rör ägandet och verksamheten. Mellan dem som har undertecknat avtalet gäller det före vad som sägs i bolagsordningen. Avtalet är inte offentligt och ska inte registreras någonstans.

Den stora fördelen med ett kompanjonsavtal är att man där kan ta in bestämmelser om vad som ska gälla vid eventuella framtida händelser och därigenom undvika skadliga konflikter vid åsiktsskillnader. Den som undertecknat ett kompanjonsavtal kan inte gå emot avtalet utan kännbara konsekvenser, vilket säkrar att gjorda överenskommelser hålls.

Bildar man ett aktiebolag tillsammans med någon är det viktigt att genast göra ett aktieägaravtal/kompanjonsavtal. Är ägandet 50/50 borde det vara obligatoriskt med ett sådant avtal eftersom oenighet annars riskerar att omöjliggöra verksamheten.

Exempel på vanliga bestämmelser i aktieägaravtal/kompanjonsavtal:

 • Aktieöverlåtelse
 • Utlösen vid dödsfall
 • Enskild egendom
 • Sammanträde inför bolagsstämma
 • Rätt att vara styrelseledamot
 • Rösträtt
 • Konkurrensförbud
 • Konkurs
 • Tvist
 • Finansiering vid utlösen

Exempel på andra bestämmelser i aktieägaravtal/kompanjonsavtal:

 • Sekretess
 • Vad som ska gälla om någon utomstående vill lägga bud på en del av eller samtliga bolagets aktier.
 • Drag-along (majoritetsägare som vill sälja sina aktier kan tvinga övriga att sälja till samma villkor).
 • Tag-along (aktieägare som vill sälja tvingas att se till att övriga samtidigt får sälja och till samma villkor).
 • Auktion (om någon ska lösas ut och fler vill lösa men man inte kommer överens om priset görs en budgivning mellan dessa så att högstbjudande vinner).

Kontakta oss!

Har du funderingar kring kompanjonsavtal eller annat som rör företagande, kontakta oss!

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Läs mer

Aktieägaravtal viktigt vid två eller fler aktieägare >>
Behövs ett aktieägaravtal? >>

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.