Skip to main content

Bolagsordningsändring utan namnändring

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2015 13:23 CEST

Bolagsordning kan sägas motsvara stadgarna i en förening och anger ramarna för bolagets verksamhet. Bestämmelserna i bolagsordningen har ofta standardkaraktär men det är också vanligt med specialbestämmelser i bolagsordningen såsom aktier med olika rösträtt (oftast kallade A- och B-aktier) eller aktier med ekonomiska skillnader (oftast kallade stam- och preferensaktier).

Det är vanligt att ha med bestämmelser för att begränsa risken att få oönskade kompanjoner, främst genom förköpsklausul och hembudsklausul. Förköpsklausul innebär att man i första hand erbjuder övriga ägare att köpa aktier innan man säljer till någon annan. Hembudsklausulen fångar upp det som inte täcks av förköpsklausulen, t ex arv.

Läs mer

Har man ett räkenskapsår som inte passar, till exempel pga att bokslutsdatumet kanske ligger fel ur säsongssynpunkt eller inte är bra på något annat sätt, så kan vi hjälpa till med att ändra till ett räkenskapsår som passar bättre. Läs mer >>

Ibland har man speciella önskemål som inte går att få med i bolagsordningen. I sådana fall kan vi hjälpa till med avtal som reglerar det som önskas, t ex ett aktieägaravtal. Läs mer >>

Kontakta oss

Vi hanterar ständigt olika sorters ändring i bolagsordningen, ingen ändring är oss främmande. Kontakta oss för att få offert.

Falun (HK): 023 79 23 00
Stockholm: 08 23 41 15
Göteborg: 031 17 12 25
Malmö: 040 720 20
info@standardbolag.se

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera