Skip to main content

Delning av aktiebolag - Fission. Svenska Standardbolag AB

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 18:12 CET

När kan det finnas anledning att genomföra en delning av ett aktiebolag?

När man delar ett aktiebolag övertas aktiebolagets tillgångar och skulder helt eller delvis av ett eller flera andra aktiebolag. Övertagande bolag kan vara redan befintliga bolag eller bolag som bildas i direkt anslutning till delningen.

Aktiebolaget kan delas upp på flera olika sätt. En fullständig delning av aktiebolag innebär att samtliga tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag och det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation. En partiell delning innebär att viss del av aktiebolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att det överlåtande bolaget upplöses.

Det kan finnas flera anledningar för ett aktiebolag att göra en delning av företaget. Nedan följer några exempel där delning kan vara en bra lösning:

  • Bolaget har flera verksamhetsgrenar och man vill överföra någon verksamhetsdel till ett annat bolag.
  • Innan fastigheter i ett aktiebolag ska säljas genomförs en delning så att fastighetsbeståndet eller delar av beståndet därefter kan säljas i form av aktier i ett bolag.
  • Vid generationsskifte.
  • Ett aktiebolag har fler än en ägare och någon av dessa vill sluta med företagandet, exempelvis pensionera sig.

Minskning av aktiekapital
Minskning av aktiekapital kan också vara en lösning.

Om en av ägarna i ett aktiebolag vill gå ur bolaget och övriga ägare inte kan eller vill köpa aktierna kan man lösa ut ägaren genom att minska aktiekapitalet. Kontakta oss så kan vi berätta mer om minskning av aktiekapital.

 

Veta mer?
Vill du veta mer om, eller ha hjäp med, en delning/fission av aktiebolag? Läs mer på vår hemsida www.standardbolag.se, där kan du även fylla i vår beställningsblankett. Svenska Standardbolag AB har lång erfarenhet av den här typen av frågor och vi handlägger dagligen frågor om delning av aktiebolag.

Välkommen att ringa vårt Falukontor på 023 - 79 23 00. Vi svarar gärna på dina frågor.

 

 

Wiliam Björklund och Helena Jacobsson
Gruppen för Bolagsjuridik
Svenska Standardbolag AB

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått Svenskt Näringsliv med bolagstjänster vid mer än 300 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 10 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy