Skip to main content

Enskild firma eller handelsbolag – lever du farligt?

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 16:17 CET

Enskild firma eller handelsbolag – lever du farligt?

Under januari – augusti registrerades hos Bolagsverket drygt 42 000 nya företag. Av dessa var 63 % aktiebolag, 29 % enskilda firmor och 8 % handelsbolag.

Idag finns ungefär 1 020 000 registrerade företag, varav 41 % aktiebolag, 49 % enskilda firmor och 10 % handelsbolag.

Antalet registrerade aktiebolag är cirka 425 000. Om man ser till årets siffror ”borde” antalet vara ungefär 640 000, d v s att ytterligare 215 000 företag kunde vara aktiebolag istället för enskilda firmor eller handelsbolag. Om man sedan tänker på att det finns ett antal företag som finns registrerade utan att bedriva någon verksamhet eller bedriver en liten verksamhet av deltids- eller hobbykaraktär eller fyller någon annan funktion återstår ändå ett antal företag, uppskattningsvis cirka 150 000, som kommer att eller skulle ha nytta av att ombildas till aktiebolag.

Anledningen till att aktiebolagsformen blivit så dominerade när det gäller nyregistrering av företag är att det inte längre finns något krav på revisor för mindre aktiebolag samt att gränsen för lägsta aktiekapital har sänkts till 50 000 kronor. Det har medfört att fler kan dra nytta av de fördelar som aktiebolaget som företagsform erbjuder.

Bland fördelarna för aktiebolag kan nämnas att kontakter med kunder, leverantörer, banker och myndigheter underlättas och att ägaren minskar sin personliga risk och kan ta ut lågbeskattad utdelning ur företaget.

En stor nackdel med enskild firma eller handelsbolag är att ägaren har ett obegränsat ansvar för alla företagets förpliktelser och därmed riskerar allt vad han/hon privat äger och har och, vad gäller handelsbolag, även för andra delägares åtgärder för bolaget. Aktiebolagsformen innebär normalt (om man inte gått i personlig borgen för krediter) en försäkring mot risken att den privata egendomen drabbas.

Frågor?

Kontakta oss gärna om det är någon fråga kring detta!

FALUN                          STOCKHOLM
023-79 23 00                         08-23 41 15

GÖTEBORG                   MALMÖ
031-17 12 25                         040-720 20

William Björklund
Svenska Standardbolag AB
Telefon: 023-79 23 00
E-post: william.björklund@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy