Skip to main content

Fission eller fusion – att dela upp eller lägga samman aktiebolag

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2016 13:38 CET

När behöver man dela upp ett bolag – fission?

    Exempel:
  • En fastighet ska föras över till ett annat bolag inför kommande försäljning.
  • Kompanjoner har, av olika anledningar, kommit fram till att det bästa är att var och en fortsätter med del av verksamhet i varsitt bolag.

Möjligheten att dela ett aktiebolag kom till 2016 genom ny lagbestämmelse eftersom man från myndighetshåll insåg behovet av att kunna gå skilda vägar utan skattekonsekvenser.

När är det aktuellt att lägga samman aktiebolag – fusion?

    Exempel:
  • Utvecklingen av verksamheten har gjort det obefogat att ha mer än ETT bolag. Dotterbolag eller systerbolag ska därför gå upp i det andra bolaget.
  • Om all verksamhet bedrivs i dotterbolaget är det ibland enklare att låta dotterbolaget gå upp i moderbolaget.
  • Har verksamheten upphört i ett bolag kan man välja att avveckla det bolaget genom fusion med annat bolag istället för göra en likvidation.

Du kan vara trygg

Både vid fission och fusion kan vissa sidoeffekter uppstå, exempelvis en överföring av lagfart. Vi undersöker om sådana åtgärder kan vara aktuella så att man inte missar något i sammanhanget. Dagligen hanterar vi olika slag av fusioner och fissioner, du kan vara trygg i att vi behandlar ditt ärende på bästa sätt.

Läs mer

Läs mer om fusion/sammanslagning HÄR >>
Läs mer om fission/delning HÄR >>

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har någon fundering!

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy