Skip to main content

Fler startar aktiebolag

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 16:46 CEST

Fler startar aktiebolag

Under januari – augusti registrerades hos Bolagsverket drygt 42 000 nya företag. Av dessa var 63 % aktiebolag, 29 % enskilda firmor och 8 % handelsbolag.

Idag finns ungefär 1 020 000 registrerade företag, varav 41 % aktiebolag, 49 % enskilda firmor och 10 % handelsbolag.

Antalet registrerade aktiebolag är cirka 425 000. Om man ser till årets siffror ”borde” antalet vara ungefär 640 000, d v s att ytterligare 215 000 företag kunde vara aktiebolag istället för enskilda firmor eller handelsbolag. Om man sedan tänker på att det finns ett antal företag som finns registrerade utan att bedriva någon verksamhet eller bedriver en liten verksamhet av deltids- eller hobbykaraktär eller fyller någon annan funktion återstår ändå ett antal företag, uppskattningsvis cirka 150 000, som kommer att eller skulle ha nytta av att ombildas till aktiebolag.

Fördelar med aktiebolag
Anledningen till att aktiebolagsformen blivit så dominerade när man ska starta företag är att bla. Att det inte längre finns något krav på revisor för mindre aktiebolag samt att gränsen för lägsta aktiekapital har sänkts till 50 000 kronor. Det har medfört att fler kan dra nytta de fördelar som aktiebolaget som företagsform erbjuder.

Bland fördelarna för aktiebolag kan nämnas att kontakter med kunder, leverantörer, banker och myndigheter underlättas. Ägaren minskar också sin personliga risk och får möjlighet att ta ut en lågbeskattad aktieutdelning ur företaget.

Enskild firma eller handelsbolag – lever du farligt?
En stor nackdel med enskild firma eller handelsbolag är att ägaren har ett obegränsat ekonomiskt ansvar för alla företagets förpliktelser. Ägaren riskerar därmed allt vad han/hon privat äger och har och, vad gäller handelsbolag, även för andra delägares åtgärder för bolaget, solidariskt ansvar.

Aktiebolagsformen innebär normalt (om man inte gått i personlig borgen för krediter) en försäkring mot risken att den privata egendomen drabbas.

Byt till aktiebolag
Behöver hjälp med att föra över din verksamhet till ett aktiebolag? så hjälper vi dig att göra en apportbildning av aktiebolag. Ett annat sätt är att köpa ett av våra färdiga lagerbolag, AB Grundstenen och därefter göra överflyttningen av verksamheten till ditt nya aktiebolag via en försäljning. Kontakta oss så kan vi berätta mer om att flytta sin verksamhet till ett aktiebolag och vi hjälper dig med vad du bör tänka på i anslutning till ombildningen.

Funderar du över något och har frågor

Välkommen att kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor. Besök vår webbplats!

FALUN                               STOCKHOLM
023-79 23 00                    08-23 41 15

GÖTEBORG                      MALMÖ
031-17 12 25                    040-720 20

Wiliam Björklund
Telefon: 023-79 23 34
E-post: wiliam.bjorklund@standardbolag.se

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:                   Box 292, 791 27 Falun
Telefon:                 +46 (0)23 79 23 00
Fax:                       +46 (0)23 288 94
E-post:                  info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy