Skip to main content

Förslag på förenklingar i aktiebolagslagen från 2014-07-01

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2014 15:35 CET

En lagrådsremiss föreslår förenklingar samt oförändrade bestämmelser i aktiebolagslagen från den 1 juli 2014. Sammanfattningsvis innebär det troligen att:

  • Bosättningskravet (EES) för stiftare tas bort.
  • Det vid nyemission inte behövs någon teckningslista, betalningen räknas istället som aktieteckning.
  • Ansökan om tillstånd att minska aktiekapitalet får lämnas in till Bolagsverket samtidigt som minskningsbeslutet anmäls.
  • Möjligheten att utfärda aktiebrev, utdelningskuponger och interimsbevis tills vidare ska vara oförändrat och att något aktieägarregister inte ska införas. (Utredningen om ett enklare aktiebolag har föreslagit att aktiebrev ska slopas och att ett aktieägarregister ska införas.)

Lagrådsremissen föreslår även att preskriptionstiden efter en bolagsmans utträde ur ett handelsbolag i fortsättningen ska vara fem år (mot tidigare tio) efter det att bolagsmannens avgång registrerades i handelsregistret.

Frågor?

Svenska Standardbolag har bildat tusentals bolag och ombesörjt ännu fler ärenden inom bolagsrätt och bolagsärenden. Kontakta oss om du har några funderingar kring bolagsrätt!

Falun (HK): 023 – 79 23 00
Stockholm: 08 – 23 41 15
Göteborg: 031 – 17 12 25
Malmö: 040 – 720 20

E-post: info@standardbolag.se.

William Björklund
Telefon: 023-79 23 34
E-post: wiliam.bjorklund@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.


Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.