Skip to main content

Frågan om aktieägaravtal är ständigt aktuell

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2016 13:33 CET

Hur föds ett företag?

Det finns en mängd olika faktorer som kan göra att man startar ett företag. Bland annat genom att..

  • …någon kommer på en ny affärsidé eller uppfinning som ska kommersialiseras.
  • …någon vill satsa på att driva eget företag istället för att vara anställd.
  • …någon hellre vill vara företagare än att vara arbetslös.
  • …en hobby blir mer än bara ett fritidsintresse.
  • …makar/sambor/vänner ser sina gemensamma intressen så givande att man vill omsätta det även i entreprenörskap….

…eller helt andra orsaker.

Aktiva/passiva aktieägare

Det är oftast roligt och inspirerande att göra något tillsammans med andra, vilket i högsta grad även gäller för företagande. Entusiasmen och viljan att hugga i brukar av förklarliga skäl vara stor vid starten av ett bolag. Att fundera på eventuella kommande svårigheter med företagande och kompanjonskap kan då komma att betraktas som mindre problem, vilket mycket väl kan bli fallet. Ibland uppstår dock oväntade problem som kan växa till oanade proportioner, särskilt när kompanjonerna är eller har varit makar/sambor/vänner. Detta eftersom affekterade känslor kan inträda. Om då någon dessutom väljer att bli passiv ägare skapar det vanligtvis en känsla av orättvisa hos de aktiva ägarna.

Aktieägaravtalet är en försäkring

Aktieägaravtalet är en försäkring mot skador p g a oväntade problem. Har ägarna undertecknat ett avtal som reglerar vad som ska hända i olika situationer finns ett dokument att luta sig mot vid en konflikt. Alla har ju redan innan konflikten undertecknat ett bindande avtal om vad som i så fall ska ske.

Särskilt innehåll i aktieägaravtal

Några vanliga frågor som vi på Svenska Standardbolag ofta får, och som kan vara bra att fundera över innan avtalet skrivs:

”Vi är tre aktieägare, varav två är aktiva och den tredje passiv. Vi vill inte att den passive ska få samma del av bolagets tillväxt som oss aktiva.”

”Jag och några andra ska starta ett AB. Eftersom jag är den drivande och har kunskaperna är en förutsättning för att verksamheten ska fungera att jag under de första fem åren får bestämma enväldigt över verksamheten. Hur löser man det?”

”Vi räknar med att vår verksamhet inom några år kommer att bli intressant att köpa upp av något annat företag. Vi vill då att alla aktieägare ska omfattas av ett uppköpserbjudande. Hur skriva i avtalet?”

”En förutsättning för att få vara aktieägare är att man ska vara anställd. Skriv in det i avtalet.”

Väldigt mycket går att reglera i ett aktieägaravtal även om man bör undvika att avtalet blir alltför omfattande. Man bör också se över det efterhand som bolaget utvecklas och expanderar och förändras.

Kontakta oss

Har du någon fråga om aktieägaravtal? Kontakta oss gärna.

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Beställ ett aktieägaravtal HÄR >>

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy