Skip to main content

Har en styrelsesuppleant något ansvar?

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2017 16:07 CET

Det är mycket vanligt att ett aktiebolag ägs av en enda person, som även är bolagets styrelse. Aktiebolagslagen kräver då att bolaget dessutom väljer en styrelsesuppleant. Orsaken är att suppleanten ska kunna träda i tjänst om den ordinarie styrelseledamoten inte kan nås när bolaget måste göra något som inte kan vänta.

I enmansbolag är det regel att ägaren låter någon närstående såsom hustru, sambo eller vän träda in som styrelsesuppleant. Vi får ofta frågor från blivande suppleanter om vilket ansvar de har och vad de riskerar genom att acceptera att vara suppleant. Då blir svaret att huvudregeln är att en suppleant har ansvar i de fall suppleanten måste träda in istället för den ordinarie ledamoten, t ex för att underteckna deklaration eller betala skatt. Suppleanten får inte vara passiv om den får veta något som är negativt för bolaget, exempelvis om ägaren genom vårdslöshet skadar bolagets egendom eller gör något brottsligt. Viktigt är också att suppleanten emellanåt informerar sig om hur verksamheten och dess resultat utfaller för att ha beredskap att akut träda i tjänst om det skulle bli nödvändigt.

Att gentemot Skatteverket eller annan myndighet försöka att bli fri från ansvar genom att hävda att man är suppleant bara för att maken eller sambon behövt det för att kunna driva verksamhet godtas inte.

Sammanfattningsvis

I en normal affärsverksamhet behöver alltså suppleanten inte träda in och tar därmed ingen risk. Dock att ett ansvar finns att hålla sig informerad och att inte vara passiv om något anmärkningsvärt skulle inträffa.

Vi kan vara till hjälp

Liksom andra ändringar, t ex ökning eller minskning av aktiekapital, fusion, likvidation, m m, som kräver registrering hos Bolagsverket kan vi hjälpa till med registrering av styrelsesuppleant eller firmateckning eller annat som rör styrelsen. Vi har även under många år arbetat med varumärken och domännamn. Du kan vara trygg i att vi hjälper dig på bästa sätt så att allt blir formellt och juridiskt korrekt. Har du något problem som rör företagsnamn, varumärke, aktieägare eller annat får du gärna kontakta oss för diskussion och för att få veta hur vi kan hjälpa till.

Våra lagerprodukter

Av olika anledningar, t ex brådskande kontrakt, har vi bolag och föreningar i lager. Allt från aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag, bostadsrättsföreningar till ekonomiska föreningar. De kan förvärvas av dig samma dag som behovet uppstår.

Kontakta oss!

Har du frågor om att starta bolag eller annat kring företagande, kontakta oss!

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Mer information

Bolagsboken >>
Företrädare & firmatecknare, FAQ >>
Svenska Standardbolags ORDLISTA >>

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy