Skip to main content

Hur skyddar man sig mot oönskade kompanjoner?

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2016 13:51 CET

När man valt att starta bolag med någon vill man som regel inte helt plötsligt få någon annan eller ytterligare kompanjon på halsen genom att den andra har överlåtit aktier till någon tredje person. Vi redogör nedan för möjligheterna att skydda sig mot en sådan händelse.

Grundprincipen

Grundprincipen är att en aktie är fritt överlåtbar med de undantag som är möjliga enligt aktiebolagslagen.

Undantagen

Undantagen enligt aktiebolagslagen (ABL) är att man i bolagsordningen kan ta in samtyckesklausul, förköpsklausul och hembudsklausul samt att tvångsinlösen av minoritetsaktier kan ske av någon som äger mer än 90 % av bolagets aktier.

Samtyckesklausul innebär att man inte får överlåta sina aktier utan att först ha fått övriga aktieägares godkännande. Att ha med samtyckesklausul i bolagsordningen är relativt ovanligt.

Förköpsklausul är numera mycket vanligt och innebär att om någon vill överlåta sina aktier ska övriga aktieägare erbjudas att i första hand köpa aktierna.

Hembudsklausul täcker upp de fall som inte täcks av förköpsklausulen. Det är vanligt att ha med både förköpsklausul och hembudsklausul i bolagsordningen.

Utökat skydd genom aktieägaravtal

I ett aktieägaravtal kan man i stort sett fritt avtala vad som ska gälla aktieägarna emellan. Mellan dem som undertecknat ett aktieägaravtal gäller det som står i avtalet före vad som står i bolagsordningen.

Läs mer

Bolagsboken: Lagbestämmelser med praxis och tips >>
Aktieägaravtal >>
Kompanjonsavtal >>
Ordlista Bolagsrätt >>

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med oss om du exempelvis vill ha hjälp med bestämmelse i bolagsordningen eller kanske formulera ett aktieägaravtal:

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy