Skip to main content

Kommanditbolag eller Handelsbolag?

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 13:17 CET

Har man för avsikt att starta företag och väljer att inte starta aktiebolag eller enskild firma kan man välja att starta ett handelsbolag eller ett kommanditbolag.

Det finns flera aspekter på vilken av dessa två företagsformer man bör välja. Vi på Svenska Standardbolag diskuterar dagligen med nya företagare om vilken företagsform man bör välja och vi tycker att det är viktigt att företagaren som ska starta företag har klart för sig vad de olika alternativen kan komma att betyda för bolagsmännen/ägarna i bolaget.

Handelsbolaget lämpar sig som företagsform om man kan lita till 100 % på den man driver handelsbolaget tillsammans med, om båda ägarna är i stort sett lika drivande och om man är medveten om att man i ett handelsbolag ansvarar solidariskt en för alla, alla för en, för bolagets förpliktelser. Om handelsbolaget inte kan betala en skuld kan betalning istället begäras av vem som helst av dem som är bolagsmän. I princip får en bolagsman i ett handelsbolag inte avgå om inte den andre bolagsmannen har godkänt avgången.

Att ha företaget som kommanditbolag är ofta bättre om bara en av bolagsmännen är den som i huvudsak är den som är drivande. Den drivande personen blir då komplementär (obegränsat solidariskt och personligt ansvar) medan den andre bara riskerar sin insats, som oftast är låg, t ex 100 kronor.

Typexemplet för när det ofta är bäst med kommanditbolaget är det fall då makar ska bilda företag men företaget i praktiken ska drivas bara av den ene maken.

Svenska Standardbolag AB

Wiliam Björklund

wiliam.bjorklund@standardbolag.se

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått Svenskt Näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen.

Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 120.000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 10 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera