Skip to main content

Minska risken i trafiken!

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 15:57 CEST

På nyheterna i radio och TV är vägarbetarnas arbetssituation ett aktuellt ämne och man uppger att de risker som alltid funnits under senare tid har ökat. De som utför det samhällsnyttiga arbetet att under pågående trafik ska hålla oss medborgare med underhåll av våra vägar riskerar att under sitt arbete bli påkörda och skadade, emellanåt allvarligt skadade och till och med att mister livet. Tar man del av tillgänglig statistik ser man att det varje år sker många olyckor vid vägarbeten och att den främsta orsaken är att trafikanterna kör för fort och respekterar inte att vägarbete pågår.

När jag häromdagen färdades mellan Falun och Svärdsjö blev det stopp i trafiken en stund. Orsaken var vägarbete och man hade minimerat risken för vägarbetarna genom att låta en lotsbil i låg hastighet leda trafiken i en riktning medan man i andra riktningen stoppat trafiken helt. Därefter växlade man så att lotsbilen istället ledde den trafik som skulle åt andra hållet. Visserligen medförde arrangemanget att det uppstod köer och viss försening för trafikanterna, men betydelsen för vägarbetarna var uppenbar eftersom de tryggt och koncentrerat kunde arbeta utan fara för att bli påkörda. Min mening är att arrangemanget borde vara obligatoriskt vid alla vägarbeten där trafik måste förekomma. Den eventuella merkostnad som detta skulle medföra torde mer än väl uppvägas av att samhället slipper, inte bara kostnaderna för vård av skadade vägarbetare m m, utan framförallt oron för skador och dödsfall och därav följande mänskligt lidande. Frågan är väl om inte vårt samhälle av enbart moraliska skäl är skyldigt att på nämnda sätt tillhandahålla lotsar och därmed bästa möjliga skydd.

Minska risken i företagandet…

Det är inte normalt att ett företagande i sig medför risk för liv och lem. Däremot finns ofta risker för ekonomisk skada och mänskligt lidande om företagandet och därav betingat säkerhetsarbete inte fungerar. Exempel är att farliga maskiner ska vara försedda med spärrar så att de omedelbart stannar om någon råkar få en kroppsdel klämd i maskinen. Lika angeläget borde vara att se till att gardera sig för att företagandet fungerar även i de fall där företaget ägs av fler än en person eftersom det alltid finns en risk för ekonomisk skada och mänskligt lidande p g a oväntad konflikt mellan kompanjonerna. Har man varit förutseende säkerhetsmässigt så har man tidigt sett till att ha ett aktieägaravtal som ger ledning om något blir problematiskt mellan ägarna.

Relaterat: Att hantera relationer och resurser i ett aktiebolag med fler än en ägare

Kontakta oss

Har du funderingar kring bolagsavtal, hör av dig till oss!

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy