Skip to main content

Ökat aktiekapital ger ökad likviditet och bättre kredit

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2012 13:51 CEST

Ökat aktiekapital ger ökad likviditet och bättre kredit

Nya bolag bildas som regel med lägsta tillåtna belopp, 50 000 kronor. Efterhand uppkommer ofta behov av att utöka aktiekapitalet. 

Varje bolag är beroende av kapital i förhållande till rörelsens omfång. Kapital kan skaffas genom upplåning eller leverantörskrediter eller satsas av aktieägare direkt genom nyemission, d v s att ägaren i bolaget lägger in ytterligare medel, eller indirekt genom fondemission.

En fondemission är en form av självfinansiering och innebär vanligen att ägaren istället för att ta utdelning omvandlar vinsten till aktiekapital.Att helt finansiera en rörelse med främmande kapital (lån) är i regel omöjligt eftersom långivarens håg att bevilja lån ofta står i proportion till den insats ägaren själv har gjort. En grundsats kan vara att minst hälften av bolagets tillgångar är finansierade direkt av ägaren eller indirekt genom upparbetade vinster som istället för att delas ut (fria medel) genom fondemission omvandlas till aktiekapital och därmed stannar kvar i bolaget (bundna medel). I många bolag förekommer att anläggningstillgångar såsom fastigheter, inköpta för länge sedan, kvarstår med värden som mycket understiger de verkliga värdena. I samband med årsstämman kan då de bokförda värdena skrivas upp och användas för att öka aktiekapitalet eller läggas i uppskrivningsfond (bundna medel). Om bolagets egna kapital förbrukas till mer än hälften kan bolaget bli likvidationspliktigt. Risken för detta kan undvikas genom att ägaren i god tid ser till att genom nyemission förse bolaget med ytterligare kapital. De medel som på detta sätt tillförs bolaget kan utgöras av kontanter eller att de nya aktierna betalas genom kvittning av fordran eller genom att bolaget tillförs rörelsenyttig egendom (apportegendom).

Fondemission genom överföring till aktiekapitalet av disponibel vinst får bara omfatta vinstmedel enligt fastställd balansräkning och kan därför ej göras genom överföring av löpande års vinst.Det går bra att öka aktiekapital genom kombination av de olika möjligheterna att göra ökning.

Frågor?

Välkommen att kontakta oss, vi har hjälpt till i tusentals kapitalökningar. Besök vår webbplats!

FALUN                               STOCKHOLM
023-79 23 00                   08-23 41 15

GÖTEBORG                      MALMÖ
031-17 12 25                   040-720 20

Wiliam Björklund
Telefon: 023-79 23 34
E-post: wiliam.bjorklund@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy