Skip to main content

Risk med handelsbolag?

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2017 09:38 CET

Det är ganska vanligt att entreprenörer som ska starta företag inte väljer att göra det med en enskild firma p g a att hen inte vill att firmans organisationsnummer ska vara detsamma som personnumret. Ofta blir då valet av företagsform att starta ett handelsbolag där make/maka/sambo/vän ställer upp som passiv bolagsman, i princip enbart för formalitetens skull eftersom ett handelsbolag kräver minst två bolagsmän. Maken/makan/sambon/vännen ställer kanske upp eftersom denne vill vara till hjälp och har fullt förtroende för den andre.

Det den passiva bolagsmannen inte alltid känner till är att det innebär en viss risk att vara bolagsman i ett handelsbolag, eftersom bolagsmännen är solidariskt ansvariga med allt vad de äger och har. Enkelt uttryckt: En för alla, alla för en. Innebörden är att någon som har en fordran på bolaget men inte får betalt kan kräva vem som helst av bolagsmännen, även en passiv sådan, på betalning. Dessutom får man strikt juridiskt inte avgå som bolagsman utan den andres godkännande.

Lösningen

Ur risksynpunkt är aktiebolaget oftast att föredra som företagsform eftersom det är insatsen (aktiekapitalet) man riskerar och inget annat, såtillvida man exempelvis inte har ingått personlig borgen för lån till bolaget. Ett handelsbolag med två jämbördiga och aktiva parter kan vara helt okej om man är medveten om risken samt ser till att minska den genom att firmateckningen är av båda bolagsmännen gemensamt.

Om man av någon anledning inte kan eller vill bilda aktiebolag är kommanditbolag ett mycket bra alternativ, det kan ses som en specialform av handelsbolag. Tyvärr har en del uppfattningen att kommanditbolag är en krånglig bolagsform, vilket det inte är. Man kan säga att KB är ”ett handelsbolag med begränsat ansvar för den passive delägaren”. Ett kommanditbolag innebär nämligen att den aktiva bolagsmannen tar allt ansvar och all risk förutom den kapitalinsats som den passive bolagsmannen investerat, vilken kan vara så låg som en krona.

Välj rätt bolagsform

Det finns en mängd scenarier som kan inträffa i ett handelsbolag där ena parten får teckna firman ensam. Även om man har fullt förtroende för den andre kan denne oväntat få förändrade förhållanden, bli sjuk eller förvirrad och på grund av detta ta ogenomtänkta beslut som skulle kunna drabba handelsbolaget, och därmed i slutändan även den andre bolagsmannen.

När vi på Standardbolag får frågor eller en beställning av ett handelsbolag till oss har vi som rutin att vara observanta på tecken som visar att det kanske är lämpligare för bolagsmännen med ett kommanditbolag. Vi kontaktar då alltid kunden för att diskutera frågan. Det är viktigt att man väljer rätt företagsform för att minimera eventuella problem och risker som kan uppstå.

Färdiga bolag och föreningar i lager

Starta snabbt och enkelt med lagerbolag. Vi har alltid bolag och föreningar på lager som är juridiskt startklara med organisationsnummer. Vi hjälper även till med att bilda ideella föreningar och/eller stiftelser.

Frågor?

Välkommen att höra av dig per telefon, mail eller via vår chatt om du har frågor om att starta bolag eller annat kring företagande!

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Mer information

Välj rätt företagsform >>
Att starta företag >>
Svenska Standardbolags ORDLISTA >>

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy