Skip to main content

Skydd för aktieägare genom Aktieägaravtal för Aktiebolaget

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2011 16:47 CET

Skydd för aktieägare genom Aktieägaravtal för Aktiebolaget

När man investerar kapital och energi genom att gå in som delägare i ett aktiebolag och kanske samtidigt deltar i verksamheten som styrelseledamot eller anställd är det naturligt att fundera över hur man skyddar sina intressen i aktiebolaget. Genom bestämmelserna i bolagsordningen för aktiebolaget (motsvarar stadgarna i en förening) kan man skydda sig med avseende på vilken inriktning verksamheten ska ha och hur man ska göra vid ändringar vad avser ägandet, t ex skydda sig mot oönskade nya kompanjoner.

Verksamhetsbeskrivning för aktiebolaget

I bolagsordningen ska man ange vad aktiebolaget ska göra – bolagets affärsidé. Vid förändringar i omvärlden som påverkar affärsidén ska man vid behov ändra verksamhetsbeskrivningen.

Förköpsklausul

En sådan klausul i bolagsordningen gör att aktieägare som vill sälja sina aktier i första hand måste rikta sig till övriga aktieägare genom att erbjuda dessa att köpa aktierna.

Hembudsklausul

Denna bestämmelse fångar upp sådant som inte regleras i en förköpsklausul, exempelvis övergång av äganderätt genom arv.

Samtyckesklausul

En samtyckesklausul för ett aktiebolag gör att en aktieägare kan be övriga aktieägare om deras tillstånd att överlåta aktier till någon särskild person. Om övriga nekar kan aktieägaren välja att kvarstå vid sitt ägande. Det är inte särskilt vanligt att klausulen finns med, en anledning kan vara att man alltid ändå har möjlighet att komma överens med övriga aktieägare att de kommer att avstå från att utnyttja sin rätt att p g a förköp/hembud förvärva fler aktier i bolaget.

Aktieägaravtal för aktiebolag

I ett aktieägaravtal kan man bestämma vad som ska gälla i olika frågor som berör de rättigheter och skyldigheter gentemot aktiebolaget och andra aktieägare. Exempelvis kan man ha med en bestämmelse om att aktierna ska vara en ägares enskilda egendom så att aktierna inte ska medräknas vid bodelning pga att makar skiljer sig.

Om en bolagsordning och ett aktieägaravtal innehåller olika bestämmelser om samma sak gäller aktieägaravtalet före bolagsordningen för de aktieägare som har undertecknat avtalet. Mot utomstående (”tredje man”) är det som regel bolagsordningens bestämmelser som är gällande.

Mer information:
Aktiebolag
Aktieägare
Aktieägaravtal

Kontakta

För ytterligare information kring aktieägaravtal, klausuler och skydd för aktieägare i ett aktiebolag vänligen kontakta gruppen för Bolagsjuridik på Svenska Standardbolag:

Wiliam Björklund
Telefon: 023-79 23 34
E-post: wiliam.bjorklund@standardbolag.se 

Helena Jacobsson
Telefon: 023-79 23 38
E-post: helena.jacobsson@standardbolag,se

Ida Hanefors-Jonasson
Telefon: 023-79 23 08
E-post: ida.jonasson@standardbolag.se

 

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 300 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.