Skip to main content

Spara skatt genom att starta bolag före årsskiftet

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 08:59 CET

Den som äger aktierna i ett aktiebolag vid årets början får tillgodoräkna sig lågbeskattad utdelning.

Ett bolag där ägaren är verksam kan lämna viss utdelning där skatten för ägaren blir 20%. Detta lågbeskattade utrymme beräknas på aktiernas anskaffningsvärde och på lönerna i bolaget. Det finns dock ett schablonbelopp som alla får använda oavsett anskaffningsvärde och löner.

Det är den som äger aktierna vid årets början som får tillgodoräkna sig den lågbeskattade utdelningen.

Det kan därför vara en skattemässig fördel att starta bolag genom vårt Lagerbolag, AB Grundstenen före årsskiftet. När du köper AB Grundstenen i december får du nyttja schablonbelopp för 2011. Väntar du tills efter årsskiftet får du inte något schablonbelopp för 2011.

Schablonbelopp 2011

Schablonbeloppet för 2011 är 130 250 kr. Utdelning som överstiger den lågbeskattade utdelningen beskattas som inkomst av tjänst. Om du inte utnyttjar det lågbeskattade utdelningsutrymmet får du spara det till kommande år.

Så här har vi räknat:

Hur mycket minskar Din skatt på utdelning om du kan utnyttja schablonbeloppen för 2011, d.v.s. köper ditt Grundstenen-bolag i december?

LÅGBESKATTAD UTDELNING

130 250 × 20%                    Skatt: 26 050 kr

UTDELNING SOM BESKATTAS SOM TJÄNST

130 250 kr × 33 % (kommunal skatt 33 %)
SKATT: 42 982 kr  SKILLNAD: - 16 932 kr

130 250 kr × 53 % (kommunnal skatt 33 % + statl. 20 %)
SKATT: 69 032 kr  SKILLNAD: - 42 982 kr

130 250 kr × 58 % (kommunal skatt 33 % + statl. 25 %) 
SKATT: 75 545 kr  SKILLNAD: - 49 445 kr

Termer i Inkomstskattelagen

Gränsbelopp

... är summan av "Årets gränsbelopp" och "Sparat utdelningsutrymme". Utdelning upp till Gränsbeloppet beskattas med 20%.

Årets gränsbelopp

... 2011 är lägst 130 250 kr per bolag. Det kan vara högre om man har högt anskaffningsvärde på aktierna eller om bolaget har anställda.

Sparat delningsutrymme

... är det delningsutrymme till 20% skatt, som är kvar från föregående år, och det får man räkna upp med en viss ränta.

Verksam

... är man om ägaren eller någon närstående under kalenderåret varit verksam i betydande omfattning.

Skatten på utdelning kan alltså minskas med mellan 17 000 och 50 000 kr bara genom att bolaget förvärvas i före årsskiftet.

Kontakta oss per mail info@standardbolag.se eller telefon 023-79 23 00 för mer information!Svenska Standardbolag AB

Anders Borgs

kundservice@standardbolag.se

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått Svenskt Näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen.

Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 10 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter
Besöksadress:   Magasinsgatan 7 B
Adress: Box 292, 791 27 Falun
Telefon: +46 (0)23 79 23 00
Fax: +46 (0)23 288 94
E-post: info@standardbolag.se
Hemsida: www.standardbolag.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (1)

    Det finns väldigt mycket information om hur man startar bolag på nätet men mindre information om hur man gör när man ska <a href= http://likvidationer.com/skalbolagsdeklaration>likvidation av bolag</a>.

    - likvidationer - 2012-10-02 09:56 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera