Skip to main content

Spara skatt genom att starta bolag före årsskiftet. Köp vårt lagerbolag Grundstenen i december! Svenska Standardbolag AB

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 15:13 CET

SÅ HÄR MYCKET KAN DU SPARA GENOM ATT KÖPA
VÅRT LAGERBOLAG AB GRUNDSTENEN I DECEMBER!

INKOMST 2012       DIN MARGINALSKATT        DU SPARAR
              – 414 000                 33%                         18 886 kr
414 000 – 587 200                 53%                         47 941 kr
587 200 –                               58%                         55 204 kr

(Inkomstgränserna enligt ett  förslag som ännu inte beslutats av  regeringen.)

Ett bolag där ägaren är verksam kan lämna viss utdelning där skatten för ägaren blir 20%. Detta lågbeskattade utrymme beräknas på aktiernas anskaffningsvärde och på lönerna i bolaget. Det finns dock ett schablonbelopp som alla får använda oavsett anskaffningsvärde och löner.

Reglerna säger att det är den som äger aktierna vid årets början som får tillgodoräkna dig den lågbeskattade utdelningen.

Läs mer om vårt lagerbolag AB Grundstenen!

SCHABLONBELOPP FÖR 2012!

När du köper AB Grundstenen i december får du alltså nyttja schablonbelopp för 2012. Väntar du tills efter årsskiftet får du inte något schablonbelopp för 2012.

Schablonbeloppet för 2012 föreslås bli 143 275 kr.

Utdelning som överstiger den lågbeskattade utdelningen beskattas som inkomst av tjänst. Om du inte utnyttjar det lågbeskattade utdelningsutrymmet får du spara det till kommande år.

Så här har vi räknat:

Hur mycket minskar Din skatt på utdelning om du kan utnyttja schablonbeloppen för 2012, d.v.s. köper ditt Grundstenen-bolag i december?

LÅGBESKATTAD UTDELNING                                         SKATT                         SKILLNAD
145 275 × 20%                                                               29 055 kr

UTDELNING SOM BESKATTAS SOM TJÄNST   
145 275 kr × 33% (komm. skatt 33%)                            47 941 kr                      -18 886 kr
145 275 kr × 53% (komm. skatt 33% + statl. 20%)       76 996 kr                       - 47 941 kr
145 275 kr × 58% (komm. skatt 33% + statl. 25%)       84 259 kr                       - 55 204 kr

TERMER I INKOMSTSKATTELAGEN

GRÄNSBELOPP

... är summan av "Årets gränsbelopp" och "Sparat utdelningsutrymme". Utdelning upp till Gränsbeloppet beskattas med 20%.

ÅRETS GRÄNSBELOPP

...2012 är lägst 145 275 kr per bolag. Det kan vara högre om man har högt anskaffningsvärde på aktierna eller om bolaget har anställda.

SPARAT DELNINGSUTRYMME

...är det delningsutrymme till 20% skatt, som är kvar från föregående år, och det får man räkna upp med en viss ränta.

VERKSAM

...är man om ägaren eller någon närstående under kalenderåret varit verksam i betydande omfattning.

Anders Borgs
Ekonomichef
Svenska Standardbolag AB

Telefon: 023 - 79 23 00
E-post: anders.borgs@standardbolag.seOm Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 300 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy