Skip to main content

Svenska Standarbolag AB- Oktober 2009- Högre skatt på kapitalvinster 2010

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 16:32 CET

Oktober 2009 — Högre skatt på kapitalvinster 2010

Nuvarande skatteregler med klyvningregler av kapitalvinsten vid avyttring av aktier i fåmansföretag upphör 31 dec 2009. Om reglerna inte förlängs eller ersätts av nya klyvningsregler kommer skatten för vinster upp till ca 10 mkr att bli betydligt högre.

Om vinsten är 500 000 kr kan skatteskillnaden bli upp till 70 000 kr!

 

EFFEKTEN AV NUVARANDE REGLER

Regler om beskattning av kapitalvinster på kvalificerade andelar finns i IL 57 kap och i övergångsbestämmelser. I 57 kap anges att kapitalvinst skall tas upp i inkomstslaget tjänst och att beloppet under inkomstslaget tjänst är maximerat till 100 basbelopp. I övergångsbestämmelsena 2007:1251 framgår att den nämnda kapitalvinsten vid avyttringar under 2008 och 2009 ska tas upp till hälften i inkomstslaget tjänst och till hälften i inkomstslaget kapital. Detta undantag upphör alltså 31 dec 2009!

Nedanstående tabell visar effekten av om de nuvarande klyvningsreglerna inte förlängs eller ersätts av andra regler. Vi har räknat med kommunalskatt på 33 % och full statlig skatt, dvs inkomst över ca 525 000 kr.

KAPITALVINST                     SKATT 2009            SKATT 2010           SKILLNAD
    250 000                           110 000                 145 000                   35 000
    500 000                           220 000                 290 000                   70 000
    750 000                           330 000                 435 000                 105 000
1 000 000                            440 000                  580 000                140 000
2 500 000                         1 100 000               1 450 000                 350 000
5 000 000                         2 200 000               2 900 000                 700 000
7 500 000                         3 300 000               3 680 800                 380 800
10 000 000                       4 400 000               4 430 800                    30 800

SVENSKA STANDARDBOLAG AVVECKLAR AKTIEBOLAG

Svenska Standardbolag är ledande inom området avvecklingar av aktiebolag och har sedan 1992 upplöst mer än 10 000 st aktiebolag genom den unika avvecklingstjänsten Slutstenen.

Sälj vilande bolag till oss för likvidation. Säljaren får betalt omgående och slipper all hantering av bolaget under likvidationen.

Sänd senaste årsredovisning och aktuell resultat- och balansrapport för snabb offert.

För mer information kring Svenska Standardbolag AB och Aktiebolag AB Grundstenen kontakta:

Erik Berggren
erik.berggren@standardbolag.se

Tfn: 023 - 79 23 00

www.standardbolag.se

Oktober 2009- Högre skatt på kapitalvinster (som pdf)
Oktober 2009- Högre skatt på kapitalvinster (som html)

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen.

Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 120.000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 10 000 aktiebolag avvecklats genom den unika snabbavvecklingstjänsten Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Hösten 2000 startades Sveriges idag ledande aktör inom arkivtjänster, Depona AB, av Svenska Standardbolag och Magnus Litens. Depona bedriver arkivverksamhet på tio orter i Sverige och har tusentals kunder som använder sig av Deponas webbaserade arkivlösning Visual archive.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy