Skip to main content

Svenska Standardbolag AB- December 2009 - Spara skatt! Köp Lagerbolag Aktiebolaget Grundstenen i december.

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 16:32 CET

Så här mycket kan du spara genom att köpa  Lagerbolag Aktiebolaget Grundstenen i december!

Inkomst                    Din marginalskatt              Du sparar

– 384 600                    33%                                   16 608 kr

384 600 – 545 200        53%                                   42 158 kr

545 200 –                    58%                                   48 545 kr

Ett aktiebolag där ägaren är verksam kan lämna viss utdelning där skatten för ägaren blir 20%. Detta lågbeskattade utrymme beräknas på aktiernas anskaffningsvärde och på lönerna i bolaget. Det finns dock ett schablonbelopp som alla får använda oavsett anskaffningsvärde och löner.

Reglerna säger att det är den som äger aktierna vid årets början som får tillgodoräkna dig den lågbeskattade utdelningen.

Schablonbelopp för 2010!

När du köper Lagerbolag Aktiebolaget Grundstenen i december får du alltså nyttja schablonbelopp för 2010. Väntar du tills efter årsskiftet får du inte något schablonbelopp för 2010.

Schablonbeloppet för 2010 är 127 750 kr.

Utdelning som överstiger den lågbeskattade utdelningen beskattas som inkomst av tjänst. Om du inte utnyttjar det lågbeskattade utdelningsutrymmet får du spara det till kommande år.

Så här har vi räknat:

Hur mycket minskar Din skatt på utdelning om du kan utnyttja schablonbeloppen för 2010, d.v.s. köper ditt Lagerbolag Aktiebolaget Grundstenen i december?

Lågbeskattad utdelning                                         Skatt                       Skillnad

127 750 × 20%                                                          25 550 kr

Utdelning som beskattas som tjänst

127 750 kr × 33% (komm. skatt 33%)                         42 158 kr                  -16 608 kr

127 750 kr × 53% (komm. skatt 33% + statl. 20%)       67 708 kr                 - 42 158 kr

127 750 kr × 58% (komm. skatt 33% + statl. 25%)       74 095 kr                - 48 545 kr

Det här är de termer som finns i Inkomstskattelagen

"Gränsbelopp"
... är summan av "Årets gränsbelopp" och "Sparat utdelningsutrymme". Utdelning upp till Gränsbeloppet beskattas med 20%.

"Årets gränsbelopp"
... 2010 är lägst 127 750 kr per bolag. Det kan vara högre om man har högt anskaffningsvärde på aktierna eller om bolaget har anställda.

"Sparat delningsutrymme"
... är det delningsutrymme till 20% skatt, som är kvar från föregående år, och det får man räkna upp med en viss ränta.

"Verksam"
... är man om ägaren eller någon närstående under kalenderåret varit verksam i betydande omfattning.

För mer information kring Svenska Standardbolag AB och Lagerbolag Aktiebolaget Grundstenen kontakta:

Erik Berggren
erik.berggren@standardbolag.se

Tfn: 023 - 79 23 00

www.standardbolag.se

December 2009 - Spara skatt! Köp Grundstenen i december (som pdf)
December 2009 - Spara skatt! Köp Grundstenen i december (som html)

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen.

Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 120.000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 10 000 aktiebolag avvecklats genom den unika snabbavvecklingstjänsten Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Hösten 2000 startades Sveriges idag ledande aktör inom arkivtjänster, Depona AB, av Svenska Standardbolag och Magnus Litens. Depona bedriver arkivverksamhet på tio orter i Sverige och har tusentals kunder som använder sig av Deponas webbaserade arkivlösning Visual archive.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera