Skip to main content

Ta över rörelse inklusive namnet. Hur löser man det?

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2012 20:48 CEST

Ta över rörelse inklusive namnet. Hur löser man det?

Nuvarande ägare vill av någon anledning inte fortsätta en lönsam rörelse, kanske av åldersskäl, och erbjuder dig att ta över. Du känner att detta är en chans som du inte vill missa men har en sund rädsla för att ta över det aktiebolag som rörelsen bedrivs i eftersom du känner till att det kan finnas en fara i att okända skatte- eller andra skulder eller andra idag okända krav kan komma att riktas mot bolag i framtiden och som gäller tiden innan en ny ägare tar över. Du vill dock gärna ta över bolagets namn då det är känt och respekterat bland kunderna och därför värdefullt.

Lösningen 
Lösningen är att komma överens med tidigare ägare om att ta över rörelsen och lägga in den i ett nytt aktiebolag (lämpligen lagerbolaget Grundstenen) som inte har drivit någon verksamhet tidigare samt ge det nya bolaget samma namn som rörelsen förut bedrivits under, vilket förutsätter att tidigare ägare ändrar namn på sitt bolag. Viktigt att tänka på då är att det inte får finnas någon lucka mellan registrering av det nya bolagets namn och ändring av det gamla bolagets namn. Detta är något man emellanåt inte tänker på och det händer att någon annan i mellanperioden får ett namn som är samma eller snarlikt och därmed blir ett hinder för att få önskat namn registrerat på det nya bolaget.

Vi hjälper ofta till när ovanstående blir aktuellt och har rutiner för att ingen lucka ska uppstå som riskerar förlust av rörelsens namn. Starta bolag snabbt och enkelt med vårt lagerbolag AB Grundstenen.

Frågor?
Kontakta oss gärna om det är någon fråga kring detta!

FALUN                          STOCKHOLM
023-79 23 00                         08-23 41 15

GÖTEBORG                   MALMÖ
031-17 12 25                         040-720 20

William Björklund
Svenska Standardbolag AB
Telefon: 023-79 23 00
E-post: william.björklund@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy