Skip to main content

Viktigt med aktiebok och aktiebrev i aktiebolaget

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 14:27 CEST

Viktigare att använda aktiebok och aktiebrev i aktiebolaget

I ett aktiebolag ska det finnas en aktiebok. Den ska alltid vara uppdaterad och

  • innehålla de uppgifter om aktier och aktieägare som föreskrivs i aktiebolagslagen
  • ligga till grund för utövandet av aktieägares rättigheter mot bolaget
  • ge bolaget, aktieägare och andra underlag för att bedöma ägarförhållandena i bolaget

Enligt aktiebolagslagen 30:1 kan den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att föra aktiebok enligt lagen eller att hålla aktiebok tillgänglig dömas till böter eller fängelse.
Därmed blir svaret på frågan uppenbar: Det är mycket viktigt med en uppdaterad och korrekt aktiebok.

Aktiebrev viktigt?

Bolaget kan välja att utfärda aktiebrev. Det finns inget lagkrav på att utfärda aktiebrev i andra fall än när aktieägaren begär det. Aktiebrev underlättar ibland, t ex när aktiebrevet ska utgöra pant för lån eller vid ägarförändring där överlåtelse kan göras direkt på aktiebrevet utan att något annat dokument (köpeavtal, avräkningsnota) behöver upprättas. Det är dock inte ovanligt att aktiebrev kommer bort och att det upptäcks först när bolaget ska säljas. Ett förkommet aktiebrev ska dödas hos Bolagsverket, en process som tar 1,5 – 2 år innan nytt aktiebrev kan utfärdas.

Om ett bolag ska ha ett flertal aktieägare blir rådet att inte ha aktiebrev. Om aktieägaren ändå vill ha bevis på ägandet kan den lämpligen få ett utdrag ur aktieboken.

 Aktiebokstjänst

Vi har märkt att det i bolag med fler än 10 aktieägare är relativt vanligt att aktieboken inte är uppdaterad och att det kräver mycket tid och arbete att i efterhand göra en uppdatering. Om man använder sig av vår aktiebokstjänst har man alltid en uppdaterad aktiebok som följer lagens krav. Tjänsten fungerar på så sätt att aktieboken hos oss läggs upp elektroniskt och baserad på den information som bolaget ger oss. Vi uppdaterar aktieboken vid varje händelse som medför förändring och skickar vid varje förändring en ny utskrift av aktieboken till styrelsen. Vi skickar även i januari varje år en utskrift av aktieboken.

Dödning av förkommet aktiebrev

Har aktiebrev förkommit kan vi hjälpa till med ansökningshandlingar och nya aktiebrev.

Kontakta oss!

Du är välkommen med dina frågor per telefon eller e-post. Självklart går det bra att göra ett personligt besök hos något av våra kontor, som finns i Falun, Stockholm, Göteborg och Malmö.
Falun (HK): 023 – 79 23 00
Stockholm: 08 – 23 41 15
Göteborg: 031 – 17 12 25
Malmö: 040 – 720 20

E-post: info@standardbolag.se

William Björklund
Telefon: 023-79 23 34
E-post: wiliam.bjorklund@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.


Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.