Skip to main content

Kvinnor, fred och säkerhet i Afghanistan

Evenemang

12
FEB
L4-17, Ledamotshuset, Sveriges Riksdag, Stockholm
  -
Välkommen på seminarium om kvinnor, fred och säkerhet i riksdagen, tisdagen den 12 februari kl 13.00 Så kan Sverige stärka kvinnors aktörskap i Afghanistan Afghanistans kvinnor användes flitigt i retoriken för att förklara och försvara den militära interventionen i landet. Nu gör sig Sverige och internationella trupper redo att lämna, och annat stöd tar över. Med 8,5 miljarder kronor under en tioårsperiod kommer Sverige att bli ett av de största givarländerna. Rapporten ”Missing the Target” visar att Sverige inte har lyckats leva upp till löften om att skydda kvinnors mänskliga rättigheter eller öka deras deltagande i samhället. Vad händer nu när militären drar sig tillbaka? Hur ska kvinnors rättigheter säkras? Har Sverige en politik och vision för hur kvinnors rättigheter och aktörskap ska kunna stärkas i Afghanistan? Program 13.00 Presentation av Missing the Target. Slutsatser och rekommendationer. 13.30 Samtal om Sveriges Afghanistanpolitik med fokus på kvinnor, fred och säkerhet. I panelen: Lotta Hedström (initiativtagare till ett utbyte med afghanska kvinnliga parlamentariker, MP), Kenneth G Forslund (biståndspolitisk talesperson, S), Olof Kollinius (politiskt sakkunnig UD). Samtalsledare: Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna. 14:30 Kort mingel med kaffe och semlor. Tid och plats: Fettisdagen 12 februari 2013 kl 13.00-14.30. L4-17 i Ledamotshuset, Sveriges riksdag. Arrangörer: Svenska Afghanistankommittén, Operation 1325 och Kvinna till Kvinna tillsammans med Lena Asplund (M), Annika Eclund (KD), Lotta Hedström (MP) och Carin Runeson (S). Anmäl ditt intresse att delta senast 11 februari till: anna.magnusson@kvinnatillkvinna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera