Skip to main content

BAROMETER 2016: Regeringen måste visa hur PGU ska bli verklighet

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 15:45 CEST

Regeringen har tagit flera steg för att säkerställa att all svensk politik ska bidra till en hållbar utveckling. Initiativen är lovvärda, men inte tillräckliga: regeringen fattar fortfarande beslut som riskerar att undergräva mänskliga rättigheter och hindra utveckling i fattiga länder, visar Barometer 2016 som granskar regeringens genomförande av Politik för global utveckling, PGU.

Hösten 2014 aviserade statsminister Stefan Löfven en nystart för regeringens Politik för global utveckling. Barometern visar att regeringen sedan dess gjort flera framsteg i att förbättra rutinerna för hur PGU ska genomföras och gett frågan hög prioritet.

Samtidigt visar granskningen att flera departement har fortsatt att fatta beslut som går stick i stäv med målen för PGU - att all svensk politik ska bidra till, eller åtminstone inte motverka, en globalt hållbar utveckling. Ett exempel är finansminister Magdalena Anderssons beslut att inte agera tydligt mot skatteflykt som är ett erkänt hinder för utveckling i fattiga länder.

Fred och mänsklig säkerhet: Svenska fredsorganisationer har tidigare efterlyst ett starkare fokus på medling och diplomati och under 2015 lanserade regeringen en ny satsning på ett svenskt nätverk av kvinnliga fredsmedlare. De principer och prioriteringar som lagts fram för regeringens feministiska utrikespolitik utgör en god grund för att stärka arbetet med mänsklig säkerhet och fredsbyggande insatser. För att stärka samstämmigheten inom fred och säkerhet är det dock viktigt att Sverige upprätthåller engagemanget i New Deal, initiativet för att anpassa biståndet till de förutsättningar som råder i länder i konflikt eller postkonflikt. För att PGU ska få en verklig nystart på området bör Sverige även anta nya regler för krigsmaterielexport som ökar transparensen i beslutsfattandet. Bindande kriterier måste införas kring mänskliga rättigheter, väpnad konflikt, PGU och korruption, samt ett absolut hinder för krigsmaterielexport till icke-demokratier.

OECD:s biståndskommitté DAC har luckrat upp biståndsdefinitionen. Vissa kostnader som relaterar till säkerhetsinsatser med militär personal kan numera finansieras med biståndsmedel. Sverige agerade i linje med PGU i DAC-förhandlingarna och har nu ett stort ansvar att hålla emot utvecklingen inom DAC, då många medlemsländer vill förändra definitionen ytterligare.

För mer information, kontakta:
Jenny Haraldsson Molin, kommunikationsansvarig CONCORD Sverige, 0707-410370
Krister Holm, kommunikationschef Svenska Afghanistankommittén, 072 319 60 88

Barometer 2016 analyserar Sveriges genomförande av PGU på områdena säkerhet, migration, skatteflykt, klimat, företag och mänskliga rättigheter samt handel och investeringar.

Följande organisationer står bakom rapportens övergripande rekommendationer samt de kapitel de har bidragit till: ActionAid, Afrikagrupperna, Amnesty International, Diakonia, Forum Syd, IOGT-NTO-rörelsen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrupperna, Naturskyddsföreningen, Plan Sverige, PRO Global, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Freds och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet, Swedwatch, Union to Union och Världsnaturfonden WWF.
Läs hela rapporten på www.concord.se

Svenska Afghanistankommittén finns på den afghanska landsbygden och jobbar mot fattigdom och konflikt. Av 5300 anställda är över 99 procent afghaner. Oavsett regim, krig eller bristande säkerhet har vår verksamhet pågått i 35 år. I de skolor vi driver är över hälften av eleverna flickor. Vi utbildar barnmorskor och sjuksköterskor i ett samhälle där mödra- och barnadödligheten är mycket hög. Vi stöttar de svagaste grupperna så att de kan göra sina röster hörda och delta i beslut som rör dem själva.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.