Skip to main content

Ny rapport läggs fram i Bryssel: Afghanska skolbarn betalar ett högt pris - utbildningsframsteg i farozonen

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 08:42 CEST

Flickskola i Jalalabad Foto: Malin Hoelstad

Under 2015 förlorade 100 000 barn i Afghanistan sin möjlighet att få en utbildning, på grund av hot och våld som ledde till att deras skolor stängdes. Svenska Afghanistankommittén och andra organisationer verksamma i landet vädjar nu om bättre skydd för utbildningsinstitutioner, för att de framsteg som hittills gjort ska kunna säkras och allt fler barn få utbildning.

Rapporten om den oroväckande utvecklingen presenteras i samband med den stora utvecklingskonferensen om Afghanistan i Bryssel den 5 oktober. Den försämrade säkerhetssituationen på landsbygden är den största anledningen till att många barn står utan utbildning i Afghanistan. Enligt FN:s mission i Afghanistan, UNAMA, har hoten riktade mot skolor och utbildningar ökat med 110 procent de senaste tre åren. Antalet barn i skolan har ökat dramatiskt i Afghanistan sedan 2001, och idag går ca 8, 4 miljoner barn i skolan varav 40 procent är flickor.

SAK rekommenderar den afghanska regeringen att sluta använda skolor i militära eller politiska syften eftersom elevernas säkerhet och tillgång till utbildning kan påverkas negativt. Skolors säkerhet och immunitet bör vara av högsta prioritet vid fredsförhandlingar med oppositionella grupper.

Organisationerna rekommenderar också att skolor i områden som kontrolleras av oppositionella grupper ska få fortsätta vara öppna. Barn behöver utbildning även här. De civilsamhällesorganisationer som driver skolorna måste tillåtas fortsätta sin verksamhet av alla parter i konflikten.

Det internationella samfundet måste se till att alla stridande parter respekterar internationell humanitär rätt. Ett misslyckande av detta leder till skador och dödsfall, till att skolor tvingas stänga och att skolbyggnader förstörs.

Dessutom bör det internationella samfundet stödja program med syfte att säkerställa elever och skolors säkerhet.

Afghanistan är inne i en övergångsperiod sedan den internationella militära insatsen kraftigt minskades 2014. Säkerhetsläget försämras för civilbefolkningen för varje år, enligt FN. Regeringen brottas med sin legitimitet vilket gynnar andra grupper i landet. Idag kontrollerar Taliban ca 30 procent av landsbygden. Flyktingsituationen är oroväckande. Idag lever ca 1 miljon människor som internflyktingar i landet. Bara Pakistan hotar med att återsända 1 miljon över gränsen.

Med anledning av detta lägger Svenska Afghanistankommittén fram rapporten ”Development Gains in Education: the Stakes are High for Afghan Children” tillsammans med 10 andra organisationer i Bryssel den 5 oktober.

Shirin Persson deltar i Bryssel som delegat på Brysselkonferensen för Svenska Afghanistankommitténs räkning. Mohammad Alias Hassany och Lena Lindberg deltar på flera sidoevent. För kontakt och intervju ring: +46 762 89 27 67.

Svenska Afghanistankommittén finns på den afghanska landsbygden och jobbar mot fattigdom och konflikt. Av 5300 anställda är över 99 procent afghaner. Oavsett regim, krig eller bristande säkerhet har vår verksamhet pågått i 35 år. I de skolor vi driver är över hälften av eleverna flickor. Vi utbildar barnmorskor och sjuksköterskor i ett samhälle där mödra- och barnadödligheten är mycket hög. Vi stöttar de svagaste grupperna så att de kan göra sina röster hörda och delta i beslut som rör dem själva.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy