Xcev0yxeypmu4jo1isma

Gör som barnen på Gustafs barnhem i Kenya - en egen version av rocka sockorna-låten!

Blogginlägg   •   Dec 07, 2017 10:53 CET

Rocka socks! Barnen på Gustafs barnhem i Kimilili, Kenya har inspirerats av vår Rocka sockorna-låt och gjort en egen version.

Jzknes6qhrys6lbyabws
Bn7d9p6jtp8etudvcd41 Px7kgorskk5r8cxzbpew

Nu startar Rocka sockorna - musiktävlingen

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 09:59 CEST

Att Rocka sockorna – det vill säga att bära olika strumpor – har blivit en populär företeelse som hyllar olikheter. Nu kommer musiktävlingen på samma tema. Musiker och band i hela Sverige bjuds in att vara med. Kända artister som Sabina Ddumba och Pa Modou Badjie finns i juryn. Bakom tävlingen står Svenska Downföreningen och Studieförbundet Vuxenskolan.

Uifhgjpkptaxt0bjkot0

Vilka tycker DU ska få UPP-priset 2018?

Nyheter   •   Okt 01, 2017 09:00 CEST

För att förändra attityderna till Downs syndrom delar Svenska Downföreningen ut två priser varje år i samband med Världsdagen för Downs syndrom den 21/3. Priset lyfter fram personer som bidrar till att förbättra möjligheterna för personer med Downs syndrom.

Hj11tjjg3xl3eh74glfc
Wfzweqmgnhtgdziwizmu

Vill du ha uppdaterad information om Downs syndrom?

Nyheter   •   Sep 14, 2017 15:52 CEST

Nu finns en ny broschyr om Downs syndrom med fakta om diagnosen och information om livets olika faser, från nyfödd till vuxenliv. Broschyren tar också upp områdena familj, skola och hälsa.

Media no image

Funktionsrättsrörelsen tog över Europaparlamentet 6 december 2017

Nyheter   •   Dec 15, 2017 12:31 CET

Utdrag Funktionsrätts hemsida:

Den 6 december anordnar Europaparlamentet tillsammans med European Disability Forum (EDF) ett Europaparlament för personer med funktionsnedsättning i Bryssel. Tidigare har detta skett vid tre tillfällen: 1993, 2003 och 2012.

Detta är ett unikt tillfälle för den europeiska funktionsrättsrörelsen att träffa Europaparlamentets förtroendevalda, europaparlamentariker och ledare från andra EU-institutioner. Funktionsrättsrörelsen ”tar över” Europaparlamentet för en dag och avhandlar frågor som är gemensamma för hela den europeiska rörelsen. Tolkning sker på alla officiella EU-språk, inklusive teckenspråk och skrivtolkning på engelska.

Funktionsrätt Sverige har anordnat en studieresa till Bryssel i samband med den 6:e december, där vi ska träffa svenska europaparlamentariker och lära oss mer om de två paraplyorganisationer vi är medlemmar i, EDF, European Disability Forum och EPF, European Patients’ Forum. Alla svenska parlamentariker har fått en förfrågan inom ramen för Europaparlamentets besöksprogram.

Vi är 65 personer som åker från rörelsen och alla medlemsförbund inklusive Lika Unika, DHR och ungdomsorganisationerna har erbjudits möjlighet att åka med.

Studieresan kommer till stor del att finansieras av de svenska Europa-parlamentarikernas besöksprogram.

Deltagare från Svenska Downföreningen var föreningens ordförande Veronica Magnusson Hallberg. Deltog gjorde också vice ordförande Lars Oké (utan någon kostnad för föreningen).

Mötet fattade två beslut:

I. a resolution on the European Disability Strategy,

II. a manifesto on accessible European elections 2019

Den svenska delegationen träffade bland andra EU-parlamentariker Cecilia Wikström. Under den nuvarande mandatperioden är Cecilia ledamot i utskottet för mänskliga fri- och rättigheter (LIBE), Ordförande för Utskottet för framställningar (PETI) och sedan januari 2017 ordförande för Utskottsordförandekonferensen. Det gör henne i dagsläget (2017) till Sveriges mest seniora EU-parlamentariker någonsin.

Utdrag från EU-parlamentets hemsida angående PETI (Utskottet för framställningar):

Alla medborgare i Europeiska unionen och alla som är bosatta i en medlemsstat har rätt att ensamma eller tillsammans med andra personer göra en framställning till Europaparlamentet i en fråga som rör Europeiska unionens verksamhetsområde och som direkt berör framställaren. Företag, organisationer eller föreningar med säte i Europeiska unionen har också enligt fördraget rätt att göra en framställning.

En framställning kan gälla ett klagomål eller en begäran och beröra frågor som har allmänt eller enskilt intresse.

Framställningen kan gälla en individuell begäran, ett klagomål eller ett påpekande om hur EU-lagarna tillämpas eller en uppmaning till Europaparlamentet att ta ställning i en viss fråga. Sådana framställningar ger Europaparlamentet möjlighet att ta upp kränkningar av europeiska medborgerliga rättigheter som begåtts av en medlemsstat, lokala myndigheter eller en annan institution.

Läs vidare »
Advqsopeptnf7ia0oeiz

Downs syndrom & Alzheimers symptom

Blogginlägg   •   Dec 07, 2017 10:14 CET

Projektet “Svenska personer med Downs syndrom och Alzheimers sjukdom” vill bidra till att höja anhörigorganisationernas kompetens om tidig minnesutredning vid Alzheimers sjukdom, etablera ett skäligt anhörigstöd voch genom opinionsbildning uppmana det svenska civilsamhället att ta en ledande roll i att höja livskvalitet för personer med kognitiv och intellektuell funktionsnedsättning.

Media no image

Nya bidrag föreslås ersätta Vårdbidrag och Handikappersättning

Nyheter   •   Dec 06, 2017 15:45 CET

Förslagen i korthet

Vårdbidrag och handikappersättning avskaffas och ersätts med två nya förmåner: ett omvårdnadsbidrag till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och en renodlad merkostnadsersättning för både vuxna och barn. Till omvårdnadsbidraget knyts en helt ny rätt för föräldrarna att gå ner i arbetstid med upp till 25 % per förälder.

Svenska Downföreningen har varit med i delar av arbetet med förslaget och fått möjlighet att lyfta fram våra medlemmars behov.

Läs regeringens pressmeddelande här

Så här tycker Funktionsrätt Sverige om förslagen

Förslagen i korthet Vårdbidrag och handikappersättning avskaffas och ersätts med två nya förmåner: ett omvårdnadsbidrag till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och en renodlad merkostnadsersättning för både vuxna och barn. Till omvårdnadsbidraget knyts en helt ny rätt för föräldrarna att gå ner i arbetstid med upp till 25 % per förälder.

Läs vidare »
Prntvr24h23ym7ml9we8

Besök av Adem Colak på Svenska Downföreningens kansli

Blogginlägg   •   Dec 05, 2017 12:25 CET

Adem Colak har påbörjat en resa på motorcykel som går från Istanbul till Nordkap för att öka kunskapen och medvetenheten om Downs syndrom.

To5ac6qp1at7csvwfjnm

Anmälan till Special Olympics Games 2018 har öppnat

Blogginlägg   •   Dec 05, 2017 12:09 CET

Anmälan är öppen 1/12-28/2 Anmälan till Special Olympics Games 2018 är öppen mellan 1 december - 28 februari. Det finns 1000 platser och först till kvarn gäller.

Qx8amjrnibv0oickqbtn

Manifestationer för rättighetslagen LSS och personlig assistans i hela Sverige på söndag

Nyheter   •   Dec 01, 2017 10:27 CET

På söndag den 3 december är det internationella funktionshinderdagen. Då samlas människor på mer än 20 orter runt om i Sverige för att manifestera för rättighetslagen LSS, personlig assistans och mot regeringens besparingspolitik.

Kommande evenemang 2 evenemang

18 Mar 13:00

Rocka sockorna-fest med UPP-prisutdelning på Världskulturmuseet i Göteborg

2018-03-18, 13:00 - 17:00 CET
Världskulturmuseet Korsvägen, Södra vägen 54, 412 54 Göteborg

24 Jul hela dagen

World Down Syndrome Congress 2018

2018-07-24 - 2018-07-27
Glasgow, Storbritannien

Kontaktpersoner 42 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikation
 • jessica.steje@svenskadownforeningen.se
 • 0722-19 38 86

 • Presskontakt
 • Ordförande
 • ufvekgzqmqdmronilhxzca.m.hapalyblberqag@svsmsscfybssenskpladownfltorenfxgvscqyqringen.se
 • 070-920 86 89

Om Svenska Downföreningen

KUNSKAP – GEMENSKAP – MÖJLIGHETER

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Adress

 • Svenska Downföreningen
 • Linnégatan 75
 • 114 60 Stockholm
 • Tel: 08-730 4825