En lång rad udda sockor!

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 14:04 CET

Världsdagen för Downs syndrom uppmärksammas med interaktiv "sock-installation" på Västerås Konstmuseum.

Riksdagsseminariet flyttas till Scandic Continental

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 11:30 CET

OBS! Ny lokal!

Scandic Continental Vasagatan, mitt emot Centralstationen

Mänskliga faktorn har resulterat i en dubbelbokning i riksdagen. Seminariet flyttas därför med kort varsel till Scandic Continental, våning 3, rum 17. Startar kl 12, som planerat.

Pressmeddelande:

På kort tid har två unga människor med Downs syndrom mist livet under tragiska omständigheter. Vilka lärdomar kan vi dra av fallen för att förhindra att det händer igen? Vad kan samhället konkret göra för att stärka och utveckla den mänskliga säkerheten för personer med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning? Kan specifik diagnoskunskap bidra till ökad förståelse och beredskap?

Bengt Eliasson (L) och Per Lodenius (C) arrangerar i samarbete med Svenska Downföreningen och Studieförbundet Vuxenskolan ett seminarium i Riksdagen den 13e mars kl 12-14, om Trygghet i krissituationer för personer med Downs syndrom och andra med intellektuell funktionsnedsättning.

Kunskapen kring att medborgare med Downs syndrom och andra intellektuella funktionsnedsättningar kan ha ett normbrytande sätt att kommunicera och reagera och att de kan ha ett annorlunda konsekvenstänk är generellt låg i samhället. Först på senare tid har vår målgrupp börjat ta plats och synas, men det är inte lätt att göra sin röst hörd om tillgången till att utveckla språk och kommunikation är begränsad.

När det gäller Eric går det inte att undvika tanken om vad som hade hänt om de poliser som kom till platsen hade haft mer kunskap, till exempel kring hur personer med Downs syndrom kan tänkas agera, reagera och kommunicera.

När det kommer till fallet med Dantes försvinnande var det en makalös insats med samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och ansvariga myndigheter. Ett föredömligt arbete som alla så innerligt hoppades hade slutat på ett annat sätt. Det är väldigt vanligt att både barn, unga och vuxna med Downs syndrom försvinner, antingen genom att medvetet sticka iväg eller på andra sätt kommer bort på grund av att konsekvenstänkandet inte är på en åldersadekvat nivå. De kan då agera på ett sätt som inte är självklart för de flesta.

Det är viktigt att de som möter personer med Downs syndrom och andra intellektuella funktionsnedsättningar, t ex de som organiserar framtida sökinsatser och ställer frågor till anhöriga, har med sig ett ”diagnosperspektiv”, det vill säga medvetenhet om hur en person med Downs syndrom kan tänkas reagera och inte.

Seminariet kommer utifrån detta att fokusera på följande punkter:

Hur kan myndigheternas beredskap förbättras? Exempelvis skulle berörda myndigheter kunna ha bättre beredskap i frågor som rör krissituationer för personer med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning, men vad innebär det?

Befintliga forskningsresultat behöver spridas, men hur? Det finns redan nu en hel del befintliga forskningsresultat på området, och vi vill att de sprids. Hur kan man arbeta med det, och även se till att framtida forskning ska spridas och tas till vara på yrkeshögskoleutbildningarna?Hur stöttar vi mer forskning på området?

Hur driver vi rätten till kommunikation framåt? Vi anser att en översyn av språklagen är nödvändig. Hur ska de 150 000 medborgare som använder alternativa och kompletterande kommunikationssätt få samma rätt att tillägna sig svenska språket eller det kommunikationssätt som passar dem, som alla andra medborgare?

Seminariet kommer att kunna ses live på: https://www.facebook.com/studieforbundetvuxenskolansverige/

Om Svenska Downföreningen:
Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap.
Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

http://www.svenskadownforeningen.se/

OBS! Ny lokal! Scandic Continental Vasagatan, mitt emot Centralstationen

Läs vidare »

UPPDATERING: Riksdagsseminariet kommer eftersändas

Nyheter   •   Mar 13, 2019 08:00 CET

Stort rocka sockorna-firande på Världskulturmuseet

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2019 09:30 CET

Rocka sockorna med avdelning Västmanland !

Blogginlägg   •   Mar 12, 2019 08:19 CET

16 mar 2019, 13:00 - 15:00 Välkommen till Västerås konstmuseum!

Riksdagsseminarium 13/3: Trygghet i krissituationer för personer med Downs syndrom och andra med intellektuell funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2019 13:37 CET

På kort tid har två unga människor med Downs syndrom mist livet under tragiska omständigheter. Vilka lärdomar kan vi dra av fallen för att förhindra att det händer igen? Vad kan samhället konkret göra för att stärka och utveckla den mänskliga säkerheten för personer med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning? Kan specifik diagnoskunskap bidra till ökad förståelse och beredskap? 

Bengt Eliasson (L) och Per Lodenius (C) arrangerar i samarbete med Svenska Downföreningen och Studieförbundet Vuxenskolan ett seminarium i Riksdagen den 13e mars kl 12-14, om Trygghet i krissituationer för personer med Downs syndrom och andra med intellektuell funktionsnedsättning.

Kunskapen kring att medborgare med Downs syndrom och andra intellektuella funktionsnedsättningar kan ha ett normbrytande sätt att kommunicera och reagera och att de kan ha ett annorlunda konsekvenstänk är generellt låg i samhället. Först på senare tid har vår målgrupp börjat ta plats och synas, men det är inte lätt att göra sin röst hörd om tillgången till att utveckla språk och kommunikation är begränsad.

När det gäller Eric går det inte att undvika tanken om vad som hade hänt om de poliser som kom till platsen hade haft mer kunskap, till exempel kring hur personer med Downs syndrom kan tänkas agera, reagera och kommunicera.

När det kommer till fallet med Dantes försvinnande var det en makalös insats med samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och ansvariga myndigheter. Ett föredömligt arbete som alla så innerligt hoppades hade slutat på ett annat sätt. Det är väldigt vanligt att både barn, unga och vuxna med Downs syndrom försvinner, antingen genom att medvetet sticka iväg eller på andra sätt kommer bort på grund av att konsekvenstänkandet inte är på en åldersadekvat nivå. De kan då agera på ett sätt som inte är självklart för de flesta.

Det är viktigt att de som möter personer med Downs syndrom och andra intellektuella funktionsnedsättningar, t ex de som organiserar framtida sökinsatser och ställer frågor till anhöriga, har med sig ett ”diagnosperspektiv”, det vill säga medvetenhet om hur en person med Downs syndrom kan tänkas reagera och inte.

Seminariet kommer utifrån detta att fokusera på följande punkter:

Hur kan myndigheternas beredskap förbättras? Exempelvis skulle berörda myndigheter kunna ha bättre beredskap i frågor som rör krissituationer för personer med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning, men vad innebär det?

Befintliga forskningsresultat behöver spridas, men hur? Det finns redan nu en hel del befintliga forskningsresultat på området, och vi vill att de sprids. Hur kan man arbeta med det, och även se till att framtida forskning ska spridas och tas till vara på yrkeshögskoleutbildningarna?Hur stöttar vi mer forskning på området?

Hur driver vi rätten till kommunikation framåt? Vi anser att en översyn av språklagen är nödvändig. Hur ska de 150 000 medborgare som använder alternativa och kompletterande kommunikationssätt få samma rätt att tillägna sig svenska språket eller det kommunikationssätt som passar dem, som alla andra medborgare?

Seminariet kommer att kunna ses live på: https://www.facebook.com/studieforbundetvuxenskolansverige/

Om Svenska Downföreningen:
Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap.
Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

http://www.svenskadownforeningen.se/

På kort tid har två unga människor med Downs syndrom mist livet under tragiska omständigheter. Vilka lärdomar kan vi dra av fallen för att förhindra att det händer igen? Vad kan samhället konkret göra för att stärka och utveckla den mänskliga säkerheten för personer med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning? Kan specifik diagnoskunskap bidra till ökad förståelse och beredskap?

Läs vidare »

Människan bakom diagnosen: En studie om hur föräldrar till barn med Downs syndrom upplever det samhälleliga bemötandet

Nyheter   •   Feb 27, 2019 09:43 CET

Människan bakom diagnosen är en kvalitativ intervjustudie gjord av Nicole Kling. Studien undersöker hur föräldrar till barn med Downs syndrom upplever det samhälleliga bemötandet i en tid där fosterdiagnostik är på framväxt. Foucaults biopolitiska och Roses etopolitiska perspektiv fungerar som teoretiska ramverk för analysen av hur föräldrarna upplever och förhåller sig till det samhälleliga bemötandet av dem och deras barn. Studiens resultat visar att samhällets starka normalitetsnormer spelar en avgörande roll för de intervjuade föräldrarnas upplevelser av att de och deras barn i och med diagnosen betraktas som ”avvikande”. Okunskap, kravlöshet och slarv leder till diskriminering av barnen, och samhällets bristande förväntningar på dem ses av föräldrarna ofta som mer funktionsnedsättande än diagnosen i sig. I ett sådant samhälle kan barn som trots allt föds med Downs syndrom ses som patologiska inslag i en befolkning som strävar efter normalitet. Studien hoppas därför kunna bidra till det forskningsfält som avser undersöka biopolitiska strategiers påverkan på mångfald.

Studien kan laddas ner här

​Människan bakom diagnosen är en kvalitativ intervjustudie gjord av Nicole Kling. Studien undersöker hur föräldrar till barn med Downs syndrom upplever det samhälleliga bemötandet i en tid där fosterdiagnostik är på framväxt.

Läs vidare »

Rocka sockorna-armband

Blogginlägg   •   Feb 27, 2019 08:17 CET

Kom och fira rocka sockorna med Avdelning Östergötland på Busfabriken i Linköping 23/3 kl 10:00

Blogginlägg   •   Feb 25, 2019 11:00 CET

Busfabriken är ett bra ställe att visa upp sina udda strumpor på. Avdelningen bjuder på inträde och en timme i discorummet där alla barn serveras korv med bröd, saft och slush. Föräldrar får fika. Sedan får vi leka och busa hur länge vi vill i leklandet.

​Dantes försvinnande engagerade hela landet – nu kan Svenska Downföreningens rapportering om händelsen vinna pris

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2019 12:54 CET

Den tragiska händelsen i Falkenberg i början på november förra året, där 12-åriga Dante Adolfsson försvann och senare hittades avliden, väckte stort engagemang över hela landet. Svenska Downföreningen hade flera medlemmar på plats som var aktiva i sökandet och föreningen kommunicerade löpande med direktrapporter.

Kommande evenemang 8 evenemang

21 Mar hela dagen

Rocka sockorna på Världsdagen för Downs syndrom

2019-03-21 00:00 CET
Hela Sverige och Världen

23 Mar 10:00

Rocka Sockorna med Avdelning Östergötland i Linköping!

2019-03-23, 10:00 - 14:00 CET
Busfabriken, Vimarkagatan 1 i Linköping

23 Mar 12:00

Dags att Rocka Sockorna med Avdelning Stockholm!

2019-03-23, 12:00 - 16:00 CET
Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, 11620 Stockholm

23 Mar 14:00

Vi Rockar i Ystad 23 mars!

2019-03-23, 14:00 - 17:00 CET
Surbrunnsparken, Surbrunnsvägen 24, Ystad

Kontaktpersoner 63 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Ordförande
 • veooroqinisicajp.mas.hzpalfolbtlerfxg@ossvklenhgsklkadedowvznfhfordjenzzinasgeuqn.ohsedr
 • 070-920 86 89

 • Presskontakt
 • Kommunikation
 • jejfssuvicasa.nqstcfejnse@mgsvswenrcskikadmfowkunfguorfvenuainmwgeyyn.ziserh
 • 0722-19 38 86

Om Svenska Downföreningen

KUNSKAP – GEMENSKAP – MÖJLIGHETER

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Adress

 • Svenska Downföreningen
 • Linnégatan 75
 • 114 60 Stockholm
 • Tel: 08-730 4825