Skip to main content

350 000 kr till epilepsiforskning!

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 15:15 CEST

Stiftelsen Epilepsifonden delar ut sammanlagt 350 000 kr till fyra forskningsprojekt:

 

Överläkare Gill Nilsson, GNC Göteborg, har tilldelats 100 000 kr för att studera hur det går för små barn med feberkramper eller epilepsi. Kunskapen om sambandet mellan feberkramper respektive epilepsi och barns kognitiva och beteendemässiga utveckling är bristfällig och ökad kunskap kan leda till riktlinjer och tidigare insatser inom barnhälsovården och barnsjukvården.

Överläkare Tove Hallböök, Drottnings Silvias Barnsjukhus, Göteborg, har tilldelats 75 000 kr för långtidsuppföljning och uppföljning av psykiatrisk hälsa efter epilepsikirurgi. Epilepsikirurgisk behandling vid svårbehandlad epilepsi är en säker och etablerad behandlingsmetod, där dock de psykiatriska komplikationerna behöver studeras.

Överläkare Katarina Wide, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, tilldelas 100 000 kr för att monitorera epilepsibehandling hos barn: utveckling och tillämpning av högkänsliga analysmetoder för antiepileptika i blodet med provtagning i hemmet.

Specialistläkare Åsa Amandusson, Avd för klinisk neurofysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, tilldelas 75 000 kr för projektet ”Navigerad transkraniell magnetstimulering (TMS) vid diagnostik och behandling av fokala epilepsier”.  Forskningen syftar till att studera om repetitiv TMS är ett möjligt behandlingsalternativ vid svåra epileptiska anfall.

-          Epilepsi är en mångfacetterad och komplex sjukdom och många, men långtifrån alla, kan bli fria från sina anfall via medicinering och eventuell kirurgi. Epilepsi innefattar dock fler bottnar än så, det visar inte minst de ansökningar som inkommit till Epilepsifonden i år. Det är med stor ödmjukhet och stolthet vi bidrar till att dessa forskningsprojekt kan genomföras. Epilepsifondens styrelse kommer med nyfikenhet att invänta de resultat som dessa studier kan visa, säger Börje Vestlund, ordförande i Svenska Epilepsiförbundet och ledamot i Epilepsifonden.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy