Skip to main content

Birgitta Dahl utdelar Guldljuspriset till Lennart Persson

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 13:00 CET

Svenska Epilepsiförbundets Guldljuspris 2013 har tilldelats överläkaren Lennart Persson, tidigare verksamhetschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, där hans intresse för epilepsipatienters livskvalitet även utmynnat i ett mångårigt och hedervärt engagemang i epilepsiföreningen i Göteborg.

Priset delades ut av Birgitta Dahl vid en högtidlig lunch i riksdagshuset den 4 december.

-  Vi delar ut Guldljuspriset till Lennart Persson för hans lysande insatser som läkare och verksamhetschef inom epilepsivården, alltid med patienten i centrum, och för hans mångåriga verksamhet i Epilepsiföreningen i Göteborg, där han gjort stora praktiska insatser, enat stridiga viljor och varit framgångsrik kassör med goda ekonomiska resultat, sa Birgitta Dahl i samband med utdelningen av priset.

Guldljusrådets motivering lyder:

"Lennart Persson har som läkare och verksamhetschef betytt oerhört mycket för epilepsisjukvårdens utveckling. Detta engagemang har han kombinerat med att under ett trettiotal år vara aktiv i Epilepsiföreningen i Göteborg och där gjort enastående insatser".

-  Jag är ödmjukt tacksam och ser priset även som en uppskattning till alla aktiva medlemmar i Epilepsiföreningen och all personal vid epilepsiteamen inom barn- och vuxenneurologisk vård i Göteborg, som samarbetar för att bygga upp både sociala aktiviteter och medicinska åtgärder tillsammans. Bara genom aktivt samarbete mellan epilepsisjuka, den medicinska vården och samhället i övrigt kan vi medverka till bättre levnadsvillkor, säger Lennart Persson.

-  Lennart Persson har verkligen gjort sig förtjänt av detta pris och är ett föredöme inte minst i uthållighet säger, säger Chatrine Pålsson Ahlgren, fd förbundsordförande och  initiativtagare till Guldljuspriset.

Juryn, Guldljusrådet, består av Birgitta Dahl, f d riksdagens talman, Peter Althin, advokat, Barbro Beck-Friis, professor, Lars Gårdfeldt, teologie doktor, samt Chatrine Pålsson Ahlgren, fd riksdagsledamot.


Svenska Epilepsiförbundet är en ideell intresseorganisation med omkring 4000 medlemmar och ett 30-tal föreningar runt om i landet. Svenska Epilepsiförbundet verkar för att öka samhällets och allmänhetens kunskap om epilepsi och dess konsekvenser samt för att förbättra villkoren för personer med epilepsi och deras närstående. Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst. Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans celler.

Frågor besvaras av förbundssekreterare Susanne Lund 070 – 718 10 16. Ytterligare information om epilepsi finns på www.epilepsi.se

Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy