Skip to main content

Europeisk Epilepsidag

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 09:30 CET

Den Europeiska Epilepsidagen den 11 februari uppmärksammar situationen för de 6 miljoner människor i Europa som har epilepsi. Epilepsi har inga gränser – det är den vanligaste neurologiska diagnosen och finns inom alla åldrar, kulturer, samhällsskikt och i alla länder. 300 000 fall tillkommer varje år och närmare 70 % av kan bli anfallsfria med rätt behandling.

På den Europeiska Epilepsidagen kraftsamlar epilepsiorganisationer i Europa bl a med information, utställningar och andra opinionsbildande aktiviteter för att uppmärksamma epilepsins konsekvenser för personer med epilepsi och deras familjer.

60 000 svenskar har epilepsi. Man beräknar dock att långt fler är berörda eftersom hela familjen påverkas om en familjemedlem får epileptiska anfall.  Med optimal vård och ett gott psykosocialt omhändertagande kan konsekvenserna av epilepsi lindras.

Dock finns mycket kvar att göra. Sjukvårdens undanträngningseffekter gör att väntetider för återbesök blir allt längre. Neurologerna är för få. Idag finns ca 300 neurologer, vilket är i snitt hälften så många per miljon invånare som andra jämförbara europeiska länder. De är dessutom geografiskt ojämnt fördelade.

-  Det behövs nya resurser till neurologin och en nationell samordning. Man ska få lika god behandling oavsett var man bor och det är dags att epilepsi prioriteras, säger Börje Vestlund,
förbundsordförande.

Att leva med epileptiska anfall innebär oro, risker för skador, livslång läkemedelsbehandling inte sällan med biverkningar, vissa restriktioner vid körkort samt att leva med oron för när nästa anfall skall inträffa. Omgivningens okunskap och bristande förståelse är andra faktorer som inverkar på livskvalitén.

-  Vi måste tala mer om epilepsi. Det är en neurologisk sjukdom som vem som helst kan få och som går att behandla, men vi behöver specialister och mer forskning eftersom epilepsi är ett mycket komplext område, säger Börje Vestlund.

--------------------------------------------------------

Några korta fakta om epilepsi i Europa
· WHO beräknar att
kostnaderna för epilepsins konsekvenser överstiger 20 miljarder EURO per år

· mer forskning behövs för att förebygga och behandla epilepsi

Svenska Epilepsiförbundet är en ideell intresseorganisation med omkring 4000 medlemmar och ett 40-tal föreningar runt om i landet. Svenska Epilepsiförbundet verkar för att öka samhällets och allmänhetens kunskap om epilepsi och dess konsekvenser samt för att förbättra villkoren för personer med epilepsi och deras närstående. Epilepsi kan uppstå
när som helst i livet hos vem som helst. Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans celler.

Frågor besvaras av förbundssekreterare Susanne Lund 070 – 718 10 16. För att se EU:s skriftliga förklaring om epilepsi:

http://epilepsi.se/Aktuellt.html

Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg. 08 – 6694106 info@epilepsi.se,
www.epilepsi.se


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy