Skip to main content

Ojämlik vård vid epilepsi oacceptabelt

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 13:00 CET

Ojämlik vård vid epilepsi oacceptabelt

Personer som har epilepsi och som är unga och rika får oftare behandling av en neurolog och har också större chans att få de nyaste läkemedlen, än de som är äldre och lågutbildade.  Det visar en svensk studie som nyligen publicerats i den amerikanska tidskriften Neurology.

- Det är oacceptabelt att personer med epilepsi möter en sådan orättvisa inom epilepsivården. Målet för sjukvården ska vara en god hälsa och vård på lika villkor. Resultaten i den här studien uttrycker det motsatta, säger Chatrine Pålsson Ahlgren, förbundsordförande. 

Undersökningen som omfattar 26 000 personer i Sverige visar också att kvinnor får tillgång till de senaste epilepsiläkemedlen i större utsträckning än män. Studien bygger på uppgifter från läkemedels- och patientregister och har gjorts forskare vid Akademiska sjukhuset och Karolinska institutet i samarbete med Socialstyrelsen.

Epilepsiförbundet menar att de 60 000 personer som har epilepsi i Sverige har rätt att få tillgång till ett optimalt omhändertagande oavsett social bakgrund och boendeort. Epilepsi finns i alla samhällsklasser, åldrar och på alla geografiska orter.

Pressmeddelandet ”Skev tillgång till moderna epilepsiläkemedel” från Akademiska sjukhuset finns på www.newsdesk.se och publicerades 2010-01-26 09:00

Svenska Epilepsiförbundet är en ideell intresseorganisation med omkring 5000 medlemmar och ett 40-tal föreningar runt om i landet. Svenska Epilepsiförbundet verkar för att öka samhällets och allmänhetens kunskap om epilepsi och dess konsekvenser samt för att förbättra villkoren för personer med epilepsi och deras närstående. Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst. Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans celler.

Frågor besvaras av förbundssekreterare Susanne Lund 070 – 718 10 16. Ytterligare information om epilepsi finns på www.epilepsi.se

Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg. 08 – 669 41 06 info@epilepsi.se

 

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy