Skip to main content

Världsepilepsidagen - epilepsi har inga gränser!

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2017 10:00 CET

Patient och profession i samverkan för bättre villkor!

På VÄRLDSEPILEPSIDAGEN finns 50 miljoner skäl att tala om epilepsi. Epilepsi har inga gränser och finns i alla länder, alla åldrar, alla kulturer och samhällsskikt. Den internationella epilepsirörelsen uppmärksammar idag behovet av ökad kunskap, mer resurser till forskning och bättre livskvalitet för de 50 miljoner människor i världen som lever med epilepsi, varav minst 60 000 i Sverige. Omkring 10 000 barn har epilepsi. En kvarts miljon svenskar är indirekt berörda av epilepsi, eftersom hela familjen berörs när en familjemedlem får diagnosen.

- Epilepsi är en neurologisk sjukdom och omkring 3 600 svenskar insjuknar årligen. Vi måste tala mer om epilepsi och dess konsekvenser; hur det påverkar vardagen och livet på kort och lång sikt, säger Börje Vestlund, förbundsordförande.

Epilepsi är en relativt vanlig sjukdom och störst risk att få epilepsi har småbarn och äldre. Med adekvat vård och ett gott psykosocialt omhändertagande kan konsekvenserna av epilepsi lindras. Epilepsibehandling fordrar dock specialister i neurologi och dessa är för få i Sverige, som har hälften så många neurologer per miljon invånare som andra jämförbara länder i Europa. Tillgången till neurologer har också en ojämn geografisk fördelning, vilket försvårar för personer med epilepsi att få återbesök utan långa väntetider.

Ett epileptiskt anfall uppkommer genom ett plötsligt utbrott av okontrollerad aktivitet i hjärnbarkens nervceller. Anfallets utseende kan variera, men de flesta förknippar epilepsi med det dramatiska anfallet då personen faller omkull i kramper. Det är viktigt att veta vad man ska göra och undvika att göra om man blir vittne till ett epileptiskt anfall. De flesta anfallen går dock över av sig själva.

VÄRLDSEPILEPSIDAGEN äger rum den andra måndagen i februari varje år och är ett gemensamt initiativ mellan IBE (International Bureau for Epilepsy) och ILAE (International League Against Epilepsy) och respektive representation i 138 länder. Med både epilepsiförbund och profession i nära samverkan, jämte samarbete med WHO är International Epilepsy Day den mest prestigefulla epilepsiaktiviteten i världen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svenska Epilepsiförbundet är en ideell intresseorganisation med omkring 4000 medlemmar och ett 30-tal föreningar runt om i landet. Svenska Epilepsiförbundet verkar för att öka samhällets och allmänhetens kunskap om epilepsi och dess konsekvenser samt för att förbättra villkoren för personer med epilepsi och deras närstående. Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst. Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans celler.

Frågor besvaras av förbundssekreterare Susanne Lund 070 – 718 10 16. Ytterligare information om epilepsi finns på www.epilepsi.se Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.