Skip to main content

Nolltolerans mot övergrepp

Nyhet   •   Jan 12, 2017 10:49 CET

Tre franska domare beslutade i förra veckan att inte väcka åtal mot sex soldater som misstänkts ha begått sexuella övergrepp mot barn i Centralafrikanska republiken. Enligt uppgifter som överlämnades av FN-tjänstemannen Anders Kompass till Frankrikes regering ska minderåriga i ett flyktingläger ha utsatts för övergrepp i utbyte mot mat och pengar.

– Frankrike har försäkrat omvärlden att man ska agera för att sanningen ska komma fram. Beslutet att inte väcka åtal mot de sex misstänkta förbrytarna väcker en rad frågor. FN:s medlemsländer, inklusive Frankrike, måste göra sitt yttersta för att upprätthålla nolltoleransen mot sexuella kontakter mellan fredsfrämjande personal och civilbefolkning, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Frankrike påbörjade den så kallade Sangaris-operationen i december 2013 för att stödja den centralafrikanska regeringen i kampen mot muslimska rebeller. Efter rapporten från FN har tre olika franska undersökningsgrupper utrett anklagelser om övergrepp i ett flyktingläger mellan december 2013 och juni 2014. Två av dessa utredningar har nu lagts ned utan att åtal väckts.

Svenska FN-förbundet har länge krävt mer kraftfullt agerande mot sexuella övergrepp i fält och ställde sig bakom Anders Kompass när han ställdes i kylan. Förbundet utsåg sedermera Kompass till Årets FN-vän för hans insatser.

– Den oberoende externa utredning som friade Anders Kompass från anklagelser om oegentligheter pekade också på behovet att ställa ansvariga till svars. FN-systemet måste bli bättre på att följa upp problem med övergrepp i fält. Det krävs också att medlemsländerna ger sitt aktiva stöd, både till FN och genom att själva utreda, åtala och döma förbrytare, säger Aleksander Gabelic.

Efter de franska domarnas beslut är det nu upp till åklagaren i Paris att avgöra om ärendena ska drivas vidare. Ytterligare en förundersökning, gällande anklagelser om sexuella övergrepp mot tre flickor, pågår.