Skip to main content

Så arbetar FN i Haiti

Nyhet   •   Jan 14, 2010 10:50 CET

Jordbävningen som drabbade Haiti och huvudstaden Port-au-Prince den 13 januari har krävt uppskattningsvis omkring 100 000 dödsoffer. Tusentals saknar vatten och husrum och miljoner människor i det utfattiga landet riskerar att gå hungriga. Ännu är katastrofens fullständiga omfattning oklar.

FN har ständig beredskap att reagera snabbt vid katastrofsituationer som den i Haiti. De FN-organ som finns på plats i landet har omgående börjat distribuera hjälp. FN har vädjat om 562 miljoner dollar i bistånd från omvärlden att användas till akuta behov som mat, vatten och tak över huvudet för de drabbade.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon beskrev tre centrala uppgifter när han besökte det jordbävningsdrabbade området: fortsatt sökande efter överlevande, nödhjälp och samordning av insatserna.

Trappas upp

FN:s världslivsmedelsprogram WFP har sedan jordbävningen drabbade Haiti tillsammans med den amerikanska militären distribuerat 250 000 mål mat som är färdiga att äta i Port-au-Prince och andra områden. Mat som är färdig att äta utan tillgagning är att föredra eftersom möjligheterna att laga mat är mycket små för de allra flesta.

Ett flygplan med 86 000 högenergikex landade på måndagen. Förutom att kexen är mycket kaloririka och ger mycket energi innehåller de också mineraler och vitaminer. 16 miljoner mål mat från USA, Danmark och Italien är också på väg.

WFP är också på väg att inskaffa 4,2 miljoner mål mat som är speciellt framtagna för att tillgodose barns näringsbehov. WFP kommer att skapa fyra humanitära center i Port-au-Prince för att distribuera mat och åtminstone 30 andra center över hela Haiti. WFP planerar att inom de närmaste veckorna kunna nå 2 miljoner människor med ransoner av mat som ska räcka en vecka i taget.

WFP kommer också att dagligen ta in omkring 40 000 liter dieselbränsle från Dominikanska Republiken till Port-au-Prince. Bristen på bränsle har försvårat hjälpinsatserna. WFP planerar att behöva understödja 2 miljoner människor under en sexmånadersperiod.

Beredda att bistå

FN:s barnfond Unicef och andra FN-organ på plats är också beredda att bistå. Unicef har levererat ett flygplan med bland annat vattenreningstabletter, vätskeersättning och tält. Ytterligare ett plan har landat med filtar, tält och bensindunkar.

FN:s befolkningsfond UNFPA har omedelbart levererat utrustning och mediciner till gravida kvinnor. UNFPA hjälper också kvinnor och flickor med grundläggande hygienartiklar.

ITU, FN:s enhet för information och kommunikationsteknologi, har skickat 40 bärbara satellitsändare och en basstation för att återställa kommunikationsmöjligheterna och kompletterar med ytterligare 60 sändare med bredbandsteknik.

FN:s mission i Haiti, MINUSTAH, har sedan i tisdags arbetat med att gräva fram människor som har hamnat under rasmassorna. Ett kinesiskt, ett franskt och två amerikanska räddningslag har anlänt och ytterligare ett antal länder väntas skicka personal och materiel.

Djupa deltagande

FN har en nyckelroll för såväl Haitis långsiktiga utveckling som den rådande katastrofsituationen. 200 FN-anställda på missionen i Haiti saknas sedan jordbävningen. Detta har förstås försvårat koordineringen av FN:s hjälpinsats.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har uttryckt sitt djupa deltagande med de sörjande och vädjat till världens länder om brådskande hjälpinsatser. FN efterlyser bland annat mat, vatten, räddningsinsatser och medicinsk hjälp. FN:s centrala nödhjälpsfond CERF har frigjort 10 miljoner dollar i katastrofhjälp.

Här kan du läsa den senaste rapporten om samordningen av FN:s krishjälp

Det är omöjligt att uppskatta de fortsatta hjälpbehoven, men FN behöver både politiskt stöd och mer ekonomiska resurser. Vi vet av tidigare erfarenheter att världens länder inte alltid håller vad de lovar. Därför är bidrag från företag, organisationer och enskilda av stor vikt vid katastrofer som den i Haiti.

Svenska FN-förbundet stödjer sedan tidigare bland annat FN:s minröjningsarbete och insatser för att barn i fattiga länder ska få ett mål mat i skolan. FN-förbundet har startat en insamling till förmån för FN:s arbete för katastrofens offer i Haiti. Vi uppmanar våra medlemmar, medlemsorganisationer, samarbetspartners och andra att medverka.

Den som vill bidra kan sätta in pengar på Plusgiro 90 00 79-5 (märk talongen "Haiti"), betala elektroniskt via FN-förbundets hemsida eller skänka 50 kronor genom att sms:a ordet FN till 72 909. Pengarna går till FN:s hjälparbete och huvudsakligen till WFP.