Skip to main content

IPCC måste bemöta kritiken

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 09:49 CET

FN:s samarbete med självständiga forskare är till stor nytta för mänskligheten. För sin trovärdighets skull måste FN:s klimatpanel IPCC bemöta den kritik som riktats mot panelens fjärde rapport, säger Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

FN:s klimatpanel IPCC måste ta bladet från munnen och ge sin syn på den diskussion som förs om panelens roll och slutsatser. Det kräver Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic mot bakgrund av den kritik som riktats mot IPCC på senare tid.

– Att metoder och resultat ifrågasätts och omprövas är inget ovanligt i den vetenskapliga världen. IPCC gör ett värdefullt arbete, men det är av vikt både för klimatfrågan som sådan och för IPCC:s trovärdighet att man är beredd att öppet diskutera den kritik som har riktats mot panelen, säger Aleksander Gabelic.

Flera svenska forskare är knutna till FN:s klimatpanel, vars fjärde rapport fick stor uppmärksamhet och brett stöd när den lanserades 2007. Sedan dess har vissa enskilda slutsatser i rapporten ifrågasatts, bland annat att Himalayas glaciärer kommer att smälta till år 2035. Att också FN:s huvudmannaskap för klimatfrågan har ifrågasatts är att skjuta vid sidan av målet, menar Gabelic.

– IPCC väger samman resultat från tusentals forskare och ska också kunna redovisa skilda ståndpunkter inom forskarvärlden. FN har genom bland annat skriftserien Arab Human Development Report och professor Jeffrey Sachs arbete med millenniefrågorna visat att man har ett fruktbart samarbete med en oberoende forskarvärld. FN har lett klimatarbetet sedan Stockholmskonferensen 1972 och måste även i fortsättningen ha ett huvudmannaskap för denna ödesfråga för mänskligheten, säger Aleksander Gabelic.

IPCC har påbörjat arbetet med sin femte utvärderingsrapport.

Aleksander Gabelic
Ordförande, tel 070-770 04 18

Pekka Johansson
Pressekreterare, tel 08-462 25 60, 073-374 62 84