Skip to main content

Civilsamhällets roll i svensk viltförvaltning, då, nu och i framtiden.

Evenemang

seminariet stöds av Kungl.Patriotiska Sällskapet
02
DEC
Högloftet, Skansen, Stockholm
-   -

Samhället betonar idag betydelsen av frivilliga insatser som stöder myndigheternas arbete
alltmer, för att skapa delaktighet och kostnadseffektivitet. Viltförvaltningen bygger sedan länge
på starkt, frivilligt engagemang från olika aktörer och en naturintresserad allmänhet. Årets
seminarium belyser betydelsen av civilsamhällets insatser för en framgångsrik viltförvaltning,
exempelvis i form av jakt och viltvård, viltövervakning, trafikeftersök, sjukdomsövervakning,
rovdjursinventeringar, fågelinventeringar och ringmärkning.
Sveriges Vildnad arrangerar seminariet med stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet.
10.00 Hälsningsanförande. Björn Sprängare, ordförande Svenska Jägareförbundet.
10:05 Viltförvaltningens historia. Kjell Danell, SLU
10.30 Viltövervakningen. Göran Bergqvist, Svenska Jägareförbundet
10.50 Svensk Fågeltaxering. Åke Lindström, Lunds universitet
11.10 Rovdjursinventeringar. Per Zakariasson. Svenska Jägareförbundet.
11.30 Svensk ringmärkning. Thord Fransson. Naturhistoriska riksmuseet
12:00 Julbord på Solliden
13:30 Miljörörelsens engagemang. Jan Terstad. Naturskyddsföreningen
13.50 Trafikeftersök. Daniel Ligné. Svenska Jägareförbundet
14.10 Viltvård. Fredrik Widemo. Svenska Jägareförbundet
14.30 Betydelsen av frivilliga insatser för viltförvaltningen i framtiden. Göran Ericsson, SLU, Bo
Sköld Svenska Jägareförbundet

Registrering

Anmäl dig till evenemanget