Skip to main content

Civilsamhällets roll i svensk viltförvaltning, då, nu och i framtiden.

Evenemang

seminariet stöds av Kungl.Patriotiska Sällskapet
02
DEC
Högloftet, Skansen, Stockholm
-   -
Samhället betonar idag betydelsen av frivilliga insatser som stöder myndigheternas arbete alltmer, för att skapa delaktighet och kostnadseffektivitet. Viltförvaltningen bygger sedan länge på starkt, frivilligt engagemang från olika aktörer och en naturintresserad allmänhet. Årets seminarium belyser betydelsen av civilsamhällets insatser för en framgångsrik viltförvaltning, exempelvis i form av jakt och viltvård, viltövervakning, trafikeftersök, sjukdomsövervakning, rovdjursinventeringar, fågelinventeringar och ringmärkning. Sveriges Vildnad arrangerar seminariet med stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet. 10.00 Hälsningsanförande. Björn Sprängare, ordförande Svenska Jägareförbundet. 10:05 Viltförvaltningens historia. Kjell Danell, SLU 10.30 Viltövervakningen. Göran Bergqvist, Svenska Jägareförbundet 10.50 Svensk Fågeltaxering. Åke Lindström, Lunds universitet 11.10 Rovdjursinventeringar. Per Zakariasson. Svenska Jägareförbundet. 11.30 Svensk ringmärkning. Thord Fransson. Naturhistoriska riksmuseet 12:00 Julbord på Solliden 13:30 Miljörörelsens engagemang. Jan Terstad. Naturskyddsföreningen 13.50 Trafikeftersök. Daniel Ligné. Svenska Jägareförbundet 14.10 Viltvård. Fredrik Widemo. Svenska Jägareförbundet 14.30 Betydelsen av frivilliga insatser för viltförvaltningen i framtiden. Göran Ericsson, SLU, Bo Sköld Svenska Jägareförbundet

Registrering

Anmäl dig till evenemanget