Skip to main content

Seminarium om JAKTTIDER PÅ SMÅVILT - på vilka grunder sätts jakttiderna och vilken betydelse har jakten för respektive art?

Evenemang

03
DEC
Högloftet, Skansen, Stockholm
  -
Sveriges Vildnads seminarium kring frågorna: Varför jagar vi vissa arter men inte andra? Påverkas småviltet av jakten? Vilka grundläggande principer bör beaktas vid beslut om jakttider? Allmän jakt - skyddsjakt? Med mera. Talare är Björn Sprängare och Hans von Essen från Svenska Jägareförbundet, Tomas Willebrand, Universitetet i Hedmark, Richard Ottvall, ekolog samt Gunnar Jansson, SLU Grimsö.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget