Skip to main content

Seminarium: Varför vill vi veta hur många rävar det finns?

Evenemang

12
DEC
Högloftet, Skansen, Stockholm.
  -
Hur många individer finns det av en art? Hur påverkar det andra arter? Hälsostatus? Hur stora insatser behövs för att övervaka våra viltstammar? Vad är rimligt med hänsyn till kostnaderna? Vem behöver uppgifterna? Vad har EU med detta att göra? Välkommen till en diskussion om behov och möjligheter i den svenska viltövervakningen. 09.30 Samling, kaffe 10.00 Inledning Torsten Mörner, förbundsordförande Svenska Jägareförbundet 10.20 Behov och möjligheter i den svenska viltövervakningen, Jonas Kindberg Svenska Jägareförbundet 11.00 Nationella och internationella aspekter, Helena Busk, Landsbygdsdepartementet 11.30 Viltövervakningen från Naturvårdsverkets horisont, Per Risberg, Naturvårdsverket 12.00 Jullunch på Solliden 13.30 Jägareperspektivet i viltövervakningen, Torbjörn Larsson, Jägareförbundet Västmanland 14.00 Diskussion 14.30 Fjällgåsprojektet, En framgångssaga på krokig väg Niklas Holmqvist, Svenska Jägareförbundet 15.00 Avslutning och kaffe Pris inklusive jullunch på Solliden, 200 kronor (studenter 100 kronor) betalas mot faktura. Uppge postadress vid anmälan. Meddela i Skansen entré att ni ska delta i seminariet. Seminariet genomförs med finansiellt stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet. Sveriges Vildnad är en fristående stiftelse med syftet att bland annat stödja svensk viltförvaltning. Sveriges Vildnad inrättades på initiativ av Svenska Jägareförbundet och med bidrag från institutioner och personer med vilt- och naturintresse. Stiftelsen leds av ett förtroenderåd om sextio personer.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget