Skip to main content

Seminarium: Vindkraftens inverkan på faunan och människan, 18 juni 2012

Evenemang

18
JUN
Naturhistoriska RIksmuseet, Stockholm
  -
Seminarium av Stiftelsen Sveriges Vildnad Måndagen den 18 juni 2012, klockan 9.30 – 15.30, på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Vindkraftens inverkan på faunan och människan. Vindkraften är den snabbast växande alternativa energikällan i världen och Sveriges program för vindkraftsutbyggnad hör till de allra mest ambitiösa. Samtidigt som vindkraften ger energi med låga utsläpp av växthusgaser kan det dock finnas lokala och regionala effekter på miljön. -Hur ser effekterna på faunan och människorna ut? Har vi tillräcklig kunskap? Hur hanterar samhället de delvis motstående intressena? Vi presenterar och diskuterar resultaten från tre nya kunskapsöversikter om vindkraftens inverkan. Syntesrapporterna har tagits fram av oberoende forskarpaneler på uppdrag av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Program 09.30 Kaffe 10.00 Inledning, Hans von Essen, Svenska Jägareförbundet, Jan-Olov Westerberg, Naturhistoriska Riksmuseet 10.10 Vindkraftens inverkan på fåglar, Fredrik Widemo, Uppsala universitet & Svenska Jägareförbundet 10.35 Vindkraftens inverkan på människors intressen, Sofia Jönsson, Linnéuniversitetet 11.05 Vindkraftens inverkan på landlevande däggdjur, Jan-Olov Helldin, Centrum för biologisk mångfald, SLU & Uppsala Universitet 11.40 Lunch 13.00 Vindkraftens roll i den svenska energipolitiken, Näringsdepartementet 13.15 Länsstyrelsernas hantering av vindkraften, Erika Holgersson, Länsstyrelsen i Jämtland 13.30 Kommunernas hantering av vindkraften, Tomas Hedin, Strömsunds kommun 13.45 Så ser Forest Stewardship Council på vindkraft i skogen, My Laurell, Svenska FSC 14.00 Hur hanterar vindkraftsexploatörerna motstående intressen? Gunnar Fredriksson, Svensk Vindenergi 14.15 Paneldebatt 15.15 Kaffe Plats: Naturhistoriska riksmuseet, Stora hörsalen. Hitta dit: http://www.nrm.se/sv/meny/besokmuseet/inforbesoket/hittahit.49.html Tid: måndag 18 juni 2012, kl 09.30-15.45 Kostnad: 150 kr, inklusive lunch och kaffe. Betalas på plats. Anmälan: sverigesvildnad@jagareforbundet.se Seminariet anordnas av stiftelsen Sveriges vildnad i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet.