Skip to main content

Viltmatens värde för Sverige - det nya matlandet.

Evenemang

07
JUL
Tullhuset, Skeppsbron 18 vid hamnkajen i Visby.
  -

Seminarium under Almedalsveckan i Visby om viltkött kan ge nya jobb och öka turismen. Maria Rankka, vd Timbro, leder diskussionen om vilka insatser och vilken politik som bäst tar tillvara viltet och vitmaten som resurs. Deltar gör Olle Wästberg, debattör, Robert Andrén departementsråd vid Jordbruksdepartementet, Ami Hovstadius, projektledare för Sverige - det nya matlandet och Torsten Mörner, ordförande i Svenska Jägareförbundet och i Svenska Viltmatakademin.