Skip to main content

Älgjakten startar - årets höjdpunkt för tusentals jägare!

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 12:14 CEST

På måndag börjar älgjakten i norra Sverige. Det är jaktårets höjdpunkt för många av landets nära 300 000 jägare. Fabriker stänger och byarna fylls av hemvändare. I södra Sverige börjar älgjakten den 8 oktober. Under jakten 2011 fälldes cirka 99 000 älgar i landet och ingen drastisk förändring förväntas under årets jakt.

-Älgjakten är även höjdpunkten för många av landets cirka 150 000 jakthundar, säger Göran Bergqvist, klövviltkonsulent vid Svenska Jägareförbundet. Älgjakt, liksom nästan all annan jakt i Sverige, bedrivs till övervägande del med hjälp av jakthundar. Vid älgjakt är det främst olika raser av jaktspetsar som används, vanligast är jämthund och norsk älghund (gråhund). Jaktspetsar söker självständigt rätt på älgen och skäller sedan ståndskall för att vägleda jägaren så han eller hon kan komma till skott.

Data från Svenska Kennelklubben visar att antalet registrerade jaktspetsar ökar, medan trenden är motsatt för hundar i allmänhet, där registreringarna har minskat med mer än 10 procent under de senaste fem åren. Jämthunden som är vanligast bland jaktspetsarna är Sveriges fjärde största hundras med 1685 nyregistreringar 2011.

Nytt för årets älgjakt är att ett helt nytt älgförvaltningssystem har införts som innebär att älgförvaltningen samordnas inom större områden, så kallade älgförvaltningsområden. Antalet registreringsformer för älgjakt har minskats och fälld älg ska anmälas inom två veckor.  Länsstyrelserna har fått i uppdrag att skapa en IT-portal där fällda älgar ska anmälas. Svenska Jägareförbundet erbjuder jaktområden som önskar att administrera sina fällda älgar via datasystemet www.viltdata.se

där alla registrerade älgjaktsområden i landet finns med. Dessutom finns en automatiserad rapporteringsrutin för fällda älgar till länsstyrelsens IT-portal, vilket hjälper jägarna att uppfylla sina åtaganden. Jägare som vill använda viltdata uppmanas att besöka hemsidan för information och inloggningsuppgifter.

För mer information kontakta:

Erik Ludvig Berggren, jaktvårdskonsulent i syd, 070-330 06 63

Per Zakariasson, jaktvårdskonsulent i Mellansverige, 070-339 91 43

Göte Grubb, jaktvårdskonsulent i norr, 070-330 06 45

Göran Bergqvist, klövviltkonsulent, 070-606 14 48

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Bifogade filer

Word-dokument