Skip to main content

Äntligen på väg mot förvaltning

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 14:25 CET

 bild: Torbjörn Lövbom

När riksdagen idag tog beslut om en ny rovdjursförvaltning var det ett efterlängtat beslut. Detta är ett viktigt steg mot en nödvändig förvaltning av de stora rovdjuren 

Idag 10 december röstade riksdagen igenom rovdjurspropositionen En hållbar rovdjurspolitik. Bevarandearbetet med rovdjuren har varit framgångsrikt, men man har misslyckats att ta hänsyn till de människor som drabbats. Därför är det välkommet med ett beslut som ger utrymme för ökad regional förvaltning, större hänsyn till människan och ökad flexibilitet.

– Vi är positiva till beslutet, men vi vill se konkreta åtgärder och effekter av det, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd.

Han vill att myndigheterna nu skyndsamt tar fram planer som skapar utrymme för att börja förvalta vissa rovdjursarter redan i vinter, men också skapar en långsiktig plan för rovdjursförvaltningen.

– Nu måste samhället visa att man menar allvar. Det innebär att göra förvaltningsplaner för rovdjuren där man tar hänsyn till såväl människor, socio-ekonomiska faktorer och biologi – inte bara biologi.

Torbjörn Lövbom efterlyser en förutsägbar och långsiktig plan, som även ger flexibilitet till att hantera de situationer som uppkommer.

– Samhället har lyckats bevara rovdjuren, nu ska vi bli lika duktiga på att förvalta dem. Då krävs det bra och tydliga planer för hur detta ska genomföras och hur vi ska balansera rovdjursstammarna.
Detta måste ske genom samförvaltning med bytesdjur, det totala rovdjurstrycket och samhället i övrigt.

Svenska Jägareförbundet är nöjt med att följande delar i propositionen röstades igenom: 

• Mer ansvar rovdjursförvaltningen ska ske regionalt

 • Förenklade regler kring skyddsjakt 

• Tydlighet i att gynnsam bevarandestatus är uppnådd för alla stora rovdjur

• Tydlighet kring hur överklagande ska hanteras 

• Att det finns en bred majoritet i riksdagen för att minska rovdjurskoncentrationerna, införa jakt på varg, utveckla det regionala bestämmandet om viltförvaltningen.

För mer information kontakta: 

Torbjörn Lövbom, ordf. Jägareförbundets rovdjursråd, 070-693 39 67

Bo Sköld, generalsekreterare, 0155-24 62 02


 

 

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 160 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.