Skip to main content

Allt fler tar jägarexamen

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 06:31 CET

Enligt färsk statistik klarade 11 000 personer jägarexamens teoretiska prov förra året, vilket är en ökning med tio procent jämfört med åren innan. Av dessa är var femte en kvinna.

-Jag tror ökningen beror på att jakten ger så mycket, både naturupplevelse, gemenskap och spänning. Men även möjligheten att få hem nyttigt och naturligt viltkött till matbordet bidrar, antar Bo Sköld, generalsekreterare vid Svenska Jägareförbundet.

-Intresset för naturen och det vilda är också en anledning som får många även icke-jägare att ta jägarexamen, tillägger Bo Sköld. Till exempel lär man sig känna igen djur- och fågelarter och hur de lever. Det är helt enkelt en vilt- och naturexamen.

Och jägarna är oftast intresserade av att lära sig ännu mer. Efter jägarexamen finns även kurser i allt från viltvård, lockjakt på räv, hundträning och rökning av viltkött.

Fakta:

I Jägarexamen ingår ett teoretiskt prov som handlar om jakten, jägaren, viltet, lagen och vapen. Därefter tillkommer prov i skytte samt vapenhantering. 

Utbildningar i jägarexamen ges av både studieförbund som Studiefrämjandet samt flera privata aktörer runtom i landet. Hör med Jägareförbundets lokala kontor.

Det finns även en webbaserad kurs i jägarexamens teoretiska del på www.jagareforbundet.se

I Jägarskoleboxen finns all litteratur du behöver för att klara jägarexamen, se www.jagareforbundet.se

De olika kunskapsmomenten i jägarexamens teoretiska del handlar bland annat om; jakten, jägaren, viltet, lagen, vapen.

Statistiken om antalet jägarexamina kommer från Naturvårdsverkets Jaktregister.

För mer information kontakta:

Bo Sköld, generalsekreterare 0155-246202

Henrik Falk, ansvarig/jägarexamen, 070-3300 639

Ulf Johansson, utbildningsansvarig, 0155 246278


Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 180 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.