Skip to main content

”Det behövs omtag i vargförvaltningen”

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 14:24 CET

När Förvaltningsrätten i Karlstad avkunnade sitt avgörande kring vargjakten i Värmlands och Örebro län slogs kanske också den sista spiken in i kistan på nuvarande system för vargförvaltning.

– Under alla år har förbundet krävt att vi ska ha en förutsägbarhet i förvaltningen och att besluten ska tas så nära de drabbade som möjligt. Med nuvarande regler är detta tyvärr inte möjligt, säger Torbjörn Lövbom.

Han är upprörd. Under många år har han sett alla utredningar, deltagit i debatter och hela tiden haft som utgångspunkt att Sverige hade ett system som uppfyllde alla krav som EU ställer.

– Men nu ser vi att domstolarna i Sverige tolkar EU-rätten mer restriktivt än vad man gör i andra länder. Då går det inte att få till någon jakt.

Svenska Jägareförbundet ser flera möjliga sätt att lösa situationen. Men alla kräver rejäla förändringar.

– Det behövs ett omtag i vargförvaltningen. Idag kan inte demokratiska beslut genomföras. Detta är fullständigt absurt. Vi kommer att driva på i denna fråga. Och vi hoppas att regeringen är villig att agera snabbt och kraftfullt. Så här kan vi inte ha det, säger Torbjörn Lövbom.


Svenska Jägareförbundet kommer att överklaga domen.


För mer information kontakta:

Torbjörn Lövbom, ordförande Svenska Jägareförbundets rovdjursråd, 070-693 39 67

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 160 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.