Skip to main content

EU kommissionens krav på vargjaktstopp - ett hot mot nationellt självbestämmande

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2012 14:50 CET

Svenska Jägareförbundet har med bestörtning tagit del av kommissionär Janez Potočniks brev och försök att detaljstyra den svenska vargförvaltningen.

–  Det är fel och mycket anmärkningsvärt när EU kommissionen tar sig friheten att ifrågasätta den svenska demokratiska processen. Lika uppseendeväckande är det att kommissionen ifrågasätter viss vetenskaplig expertis medan andra svenska forskare verkar få kommissionärens godkännande, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i förbundets rovdjursråd, i en första kommentar.

–  Detta visar på det demokratiska underskottet i EU där en icke-vald kommissionär på basen av ett ensidigt urval av intressegrupper ger sig själv rätt att helt förbigå subsidiaritetsprincipen, fortsätter Torbjörn Lövbom. Min fundering efter att ha läst kommissionärens brev är vilka andra svenska nationella frågor kommer kommissionen att vilja detaljstyra i framtiden?

Svenska Jägareförbundet ser inte att kommissionären framkommit med några nya faktainvändningar utan endast framför nedlåtande åsikter. Förbundet förutsätter att den utlovade selektiva jakten i vinter verkligen kommer till stånd, även om det innebär risk för att EU kommissionen går till domstol.

Vid frågor kontakta:

Torbjörn Lövbom 070 6933 967

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 170 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Bifogade filer

Word-dokument